Community Abonneren
×

Eerstelijnszorg in 2020: vooruitblik Jan Erik de Wildt

Eerstelijnszorg in het nieuwe jaar: wat zullen de belangrijkste ontwikkelingen zijn? Jan Erik de Wildt, trendwatcher eerstelijnszorg, blikt vooruit.

Eerstelijnszorg in 2020

“De tekorten op de arbeidsmarkt zullen in 2020 blijven knellen. De grootste knelpunten in de eerstelijnszorg zie ik in de wijkverpleging en bij het ondersteunend personeel van huisartsen en apothekers. Tegelijkertijd blijft de zorgvraag toenemen. Gemeenten moeten diep in de financiële reserves tasten om hun verplichtingen op basis van Wmo, Participatiewet en Jeugdwet na te komen. Dat is op termijn niet vol te houden. Gemeenten zullen daardoor noodgedwongen steeds vaker gaan verzuimen. Als vervolgens ouderen geen schoonmaakhulp meer krijgen of vereenzamen, komt dat op het bordje van de eerstelijnszorg terecht. De wijkverpleegkundige zal vaak als eerste met de gevolgen worden geconfronteerd. Het risico bestaat ook zeker dat klachten somatiseren en mensen bij de huisarts aankloppen voor hulp.

Jan Erik de Wildt

Infarcten in zorg

Door tekorten aan mensen en financiële middelen zie ik bovendien infarcten ontstaan in de spoedzorg en de ggz. Wachtlijsten zijn al dusdanig, dat iemand met levensbedreigende anorexia soms vier maanden moet wachten op passende zorg. Ook deze cliënten zullen vaker ten einde raad aankloppen bij hun huisarts. Door tekorten op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en in de ambulancezorg blijft ondertussen de druk op huisartsenposten toenemen. Die worden bemand door een afnemend aantal praktijkhouders.

Eerstelijnszorg op Malieveld

Digitalisering kan de eerstelijnszorg ontlasten. Maar harde regie van de overheid ontbreekt en het gaat te langzaam om in 2020 al veel verlichting te bieden. De eerstelijnszorg wil patiënten niet teleurstellen en houdt al jaren met pappen en nathouden de boel draaiend. Maar het zou me niet verbazen als in 2020 de bom barst en het Malieveld volstroomt.”