Congres Abonneren
×

Eerstelijnszorg in 2020: vooruitblik Jeroen Havers

Eerstelijnszorg in het nieuwe jaar: wat zullen de belangrijkste ontwikkelingen zijn? Jeroen Havers, senior adviseur advies & implementatie Vilans, blikt vooruit.

Eerstelijnszorg in 2020

Eerstelijnszorg in het nieuwe jaar: wat zullen de belangrijkste ontwikkelingen zijn? Jeroen Havers, senior adviseur advies & implementatie Vilans, blikt vooruit.

“Een grote trend die zeker ook in 2020 en de jaren daarna merkbaar zal blijven in de zorg, is die van de compatibele samenleving. Het is één van de acht inspiratietrends die kennisorganisatie Vilans voor de langdurende zorg van morgen heeft geïdentificeerd. Met de trend compatibele samenleving bedoelen we dat alles in de maatschappij steeds meer met elkaar in verbinding staat. Google berekent hoe lang je moet reizen op basis van agenda, persoonlijk patroon en de verkeerssituatie op dat moment. De digitale mogelijkheden verbinden onze gezondheid met de inhoud van onze koelkast, de supermarkt en de automatische bezorgservice, wanneer we niet meer de juiste ingrediënten in huis hebben voor het passende dieet bij onze gemonitorde lichaamsfuncties.

Eerstelijnszorg: samenhang

In de eerstelijnszorg bestaan al veel projecten en programma’s die gericht zijn op meer samenhang, integraliteit of ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Zo werken onder andere apotheken en huisartsen met het Landelijk Schakelpunt (LSP) als zij gegevens willen delen. Zo kan iedere arts bij (acute) opname of bezoek inzicht hebben in medicatie. Er is een grote gerichtheid op groepen met meervoudige vraagstukken; personen met verward gedrag, kwetsbare ouderen, probleemjongeren, draaideurpatiënten en muliti-probleemgezinnen. Er bestaat een woud van ketens en netwerken in alle regio’s voor verschillende doelgroepen die uit diverse zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en mantelzorgers bestaan. Zij zoeken naar andere manieren van het leggen van verbindingen en organisatiemodellen. Netwerkzorg is niet voor niets al een modeterm geworden.

Totale behoeften

Kortom, het handelen vanuit ingerichte domeinen en schotten past niet langer bij de behoeften van mensen. Er is een streven naar een compatibele samenleving die uitgaat van de totale behoeften van een mens in zijn persoonlijke context.”