Community Abonneren
×

Eerstelijnszorg in 2020: vooruitblik Piet van Meijeren

Eerstelijnszorg in het nieuwe jaar: wat zullen de belangrijkste ontwikkelingen zijn? Piet van Meijeren, teamleider sales and marketing Qualizorg, blikt vooruit.

Nieuwe jaar

Hoe houden we de dokter gelukkig? En houden we de werkdruk bij de eerstelijnszorg behapbaar? En waar halen we nieuwe dokters vandaan, zodat praktijken niet hoeven te sluiten?
Op de huizenmarkt knelt het, maar op de huisartsenmarkt niet minder. Het jaar 2020 zal niet alleen in het teken staan van de vraag waar we juffen en meesters vandaan halen in de Randstad, maar ook waar we de huisartsen vandaan halen buiten de Randstad. Meer en meer manifesteert de regio zich tegenover ‘Amsterdam’. Boerenprotest in Groningen, zwartepietenbescherming in Dokkum en in 2020 oproer voor het behoud van de huisarts in Terneuzen.

Piet van Meijeren

Inzicht

Het politiek wenselijk antwoord zal snel gegeven zijn. Maar willen we echte oplossingen, dan begint dat bij inzicht. Bij welk type praktijk is de werkdruk het laagst en waardoor? En wat leren we daarvan? Of waar is de trend voor deeltijdwerken het hoogst en welke succesvolle maatregelen kun je nemen om werkgeluk te verhogen in de combinatie met het maken van volledige werkweken?

Informatie

Om tot waardevolle inzichten te komen is informatie nodig. Deze informatie is aanwezig, maar zit opgesloten in tal van informatiesystemen, zonder moderne en toegankelijke architectuur om deze informatie te verzamelen, te analyseren en te duiden. Het jaar 2020 zal daarom beslist in het teken staan van dataverzameling binnen het huisartsendomein om te komen tot waardevolle inzichten door het benchmarken en duiden van deze data. Qualizorg doet daar graag aan mee.