Community Abonneren
×

Nieuwe jaar: advies Anne-Marie Janssens

Het nieuwe jaar brengt een contourennota van het ministerie van VWS. Wat mag hierin niet ontbreken volgens Anne-Marie Janssens?

Eerstelijnszorg in 2020

Wat is in de regio (nog meer) nodig om organisatie van (voor)zorg en ondersteuning te verbeteren en zo te voldoen aan de (toekomstige) zorgvraag? Vóór het zomerreces van 2020 brengt het kabinet hierover een contourennota uit die wordt besproken in het parlement. De Eerstelijns vraagt kenners bouwstenen aan te dragen. Een van hen is Anne-Marie Janssens, adviseur Zorgbeleid BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland).

“Sinds januari 2019 wordt in ons land meer ingezet op preventie. Het opnemen van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) in het basispakket van de zorgverzekering geeft mensen met een verhoogd gezondheidsrisico de kans onder begeleiding hun leefstijl te
verbeteren op het gebied van voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning. De huisarts verwijst door en vindt langzaamaan de weg naar de GLI-uitvoerders. Het begin is er, de resultaten van de eerste deelnemers zijn positief. Het doel is een afname van zorgvragen op de langere termijn.

Anne-Marie Janssens

Professionele erkenning

De BLCN is blij met het ministerie van VWS en de Nederlandse zorgverzekeraars, omdat zij leefstijlcoaching als meerwaarde zien en de geregistreerde BLCN-leefstijlcoach als professional erkennen. Het zorgsysteem rekende voorheen immers af op het behandelen van ziektes, middels het diagnose-behandelingsmodel. Waar het voor de medisch
georiënteerde professionals soms nog even wennen is aan deze nieuwe collega’s, willen de leefstijlcoaches graag samenwerken. Zij streven ernaar samen met de eerstelijnszorg en het sociale domein de gezondheid te bevorderen, gezond gedrag aan te leren, toe te passen en te behouden, ziekte te voorkomen en de kwaliteit van leven te verhogen. Zeker in de
regio kunnen zij hierin een belangrijke rol spelen.

Kracht en mogelijkheden

Het toevoegen aan de zorgverzekeringswet van een nieuwe beroepsgroep én de GLI is complex en kent vele haken en ogen. In goed overleg wordt met regelmaat gesproken over pijnpunten als de contractering, het volgbeleid, administratieve randvoorwaarden en regeldruk. Leefstijlcoaches hebben gelukkig geleerd om te focussen op kracht en op mogelijkheden.

De grootste uitdaging ligt nu nog in de administratieve randvoorwaarden, de financieringsconstructies en de bekendheid van de leefstijlcoach en de GLI bij verwijzers. Dit zijn de komende tijd speerpunten om te waarborgen dat leefstijlcoaches efficiënter kunnen werken.

Gezondere generaties

Intussen streven we, samen met alle betrokken partijen, naar het verzamelen van landelijke resultaten. De deelnemers en uitvoerders zijn alvast enthousiast over de inhoud en de vorm van de interventies. En de eerste resultaten vanuit de groepen zijn positief.”

Nieuwe jaar

Vooruitblikkend op het nieuwe jaar zegt Janssens: “We hebben er dan ook vertrouwen in dat alle partijen het belang zien van het slagen van de GLI, en dat we streven naar hetzelfde doel: gezondere huidige en toekomstige generaties.” De contourennota is aangekondigd in het VWS-gedeelte van de Rijksbegroting 2020. Hier vindt u de Rijksbegroting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *