Community Abonneren
×

Nieuwe jaar: advies Robert Waterreus

Het nieuwe jaar brengt een contourennota van het ministerie van VWS. Wat mag hierin niet ontbreken volgens Robert Waterreus?

Nieuwe jaar

Wat is in de regio (nog meer) nodig om organisatie van (voor)zorg en ondersteuning te verbeteren en zo te voldoen aan de (toekomstige) zorgvraag? Vóór het zomerreces van 2020 brengt het kabinet hierover een contourennota uit die wordt besproken in het parlement. De Eerstelijns vraagt kenners bouwstenen aan te dragen. Hieronder: een van de reacties.

Robert Waterreus, directeur/bestuurder ZorgImpuls (ROS regio Rotterdam): “Het ministerie van VWS heeft in het afgelopen jaar goede stappen gezet met de juiste zorg op de juiste plek (JOZJP). De beweging is goed op gang gebracht en staat stevig op de kaart. En nu? Als lid van de landelijke expertgroep JOZJP merk ik dat ook daar gezocht wordt hoe het verder moet. Begrijpelijk. Voor iedereen is duidelijk dat het in de regio’s moet gebeuren en daar de regie gepakt moet worden. Tegelijkertijd bestaat het besef dat het een complexe opgave is. De vraag rijst ook of het veld voldoende in staat is deze opgave op te pakken. Die redenering impliceert het scenario dat de overheid zélf te veel gaat proberen het wiel uit te vinden. We moeten daarvoor waken.

Nieuwe jaar
Robert Waterreus

Benut het krachtenveld

Complexiteit is een gegeven, maar hoeft geen belemmering te zijn om de zorg te verbeteren. Natuurlijk kan het systeem hier en daar best eenvoudiger gemaakt worden. Ga daarbij wel uit van werkelijke verantwoordelijkheid van het veld en de regio. Dáár moet het gaan gebeuren; nu is het momentum. Dat zou VWS nog meer kunnen stimuleren, faciliteren en kracht bijzetten. Benut het krachtenveld en de vele voorbeelden die in de regio’s al zijn ontwikkeld op het vlak van JOZJP, we beginnen zeker niet op nul. Ook als ROS’en zetten we hier nadrukkelijk op in.”

Nieuwe jaar

Met het oog op het nieuwe jaar zegt Waterreus dan ook: “En ontwikkel door. Voor het stelsel zou ik graag zien dat meer doorgestapt wordt naar populatie-gebonden bekostiging. Over wetten en domeinen heen en regionaal ingekocht. In de geboortezorg zijn op dit vlak interessante ontwikkelingen. Met welke populatie zullen we in 2020 van start gaan? Na ‘de baby’s’ gaan voor ‘integrale kwetsbare ouderenzorg en bekostiging? Lijkt me een mooie en uitdagende volgende stap.” De contourennota is aangekondigd in het VWS-gedeelte van de Rijksbegroting 2020. Hier vindt u de Rijksbegroting.

Auteur: Gerben Stolk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *