Opleiding verpleegkundigen prioriteit eerstelijnszorg

‘Opleiding verpleegkundigen in de eerstelijnszorg’ moet boven aan de actielijst staan van bestuurders. Loopbaanpaden en meer zeggenschap ook. Dat stelt Bianca Buurman.

Bianca Buurman

Bianca Buurman is hoogleraar acute ouderenzorg aan Amsterdam UMC, tevens niet-praktiserend verpleegkundige. Zij adviseert bestuurders en beleidsbepalers méér te ondernemen om de gezondheidszorg aantrekkelijker te maken voor bestaande en potentiële medewerkers. Want: “Het wringt: minder mensen moeten meer zorg gaan leveren, waardoor het systeem dreigt vast te lopen.”

Ontwikkelingen als de vergrijzing en krappere arbeidsmarkt hebben grote invloed op de gezondheidszorg en dus ook op de eerste lijn. Buurman geeft een voorbeeld: “Thuis wordt het nieuwe ziekenhuis. Veel zorgverzekeraars hebben het beleid dat ze proberen zoveel mogelijk ziekenhuiszorg naar de thuissituatie te brengen.”

Opleiding verpleegkundigen

Buurman benoemt terreinen waar de eerste lijn kansen kan creëren en benutten. Zo pleit ze voor betere opleidingsmogelijkheden “Dit is vooral een boodschap aan de vvt-sector: je kunt veel verpleegkundigen aan je binden door hun werk uitdagender te maken in de vorm van specialisatie. Dan is het wel zaak je mensen zélf de opleidingsmogelijkheden hiertoe te bieden; nu is een interne opleiding vaak nog lastig.”

Goede loopbaanpaden

De eerste lijn zou ook moeten streven naar goede loopbaanpaden, met een passend functiehuis. Buurman: “Mede omdat werkgevers in de gezondheidszorg er in de afgelopen jaren onvoldoende in zijn geslaagd dit tot stand te brengen, had minister Bruins dit jaar de Wet BIG II voorgesteld. Ik vond deze wet en functiedifferentiatie eigenlijk een verenging van het beoogde doel. In de toekomst gaat het niet alleen om het onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen, maar moet worden gestreefd naar iets groters: loopbaanpaden waarin mensen zich continu kunnen ontwikkelen en waardoor je hen aan de sector en je organisatie bindt. Dáárin ligt zeker ook een uitdaging voor de eerste lijn.”

Meer zeggenschap

Behalve opleiding verpleegkundigen en goede loopbaanpaden benadrukt ze het belang van meer zeggenschap. “Gebrek aan zeggenschap is een reden om de gezondheidszorg vaarwel te zeggen. Vvt-organisaties met een verpleegkundige adviesraad zouden ervoor moeten zorgen dat deze raad een volwaardige gesprekspartner is die kan meebeslissen over essentiële thema’s. Verder kunnen werkgevers serieus werk maken van zeggenschap door loopbaanpaden te ontwikkelen waarin verpleegkundigen er langzaam op worden voorbereid om uiteindelijk te gaan besturen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld teamleiders of hoofdverpleegkundigen.”
Wilt u meer weten over Bianca Buurman? Lees haar oratie hier.

Auteur: Gerben Stolk