Community Abonneren
×

Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

Verpleegkundig specialisten en phycisian assiatants kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen in de huisartspraktijk. Voor de opleidingskosten is nu een financiële tegemoetkoming beschikbaar.

Stimuleringssubsidie VS en PA

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2020 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden, kunnen tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen. Op dit moment werken nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen, zijn hier te vinden. Geïnteresseerden kunnen het formulier plus de benodigde bijlagen vóór 1 februari 2020 hier naartoe sturen.