Beweging voor ouderen: nieuwe initiatieven

Beweging voor ouderen is belangrijk om gezond en vitaal te blijven. Twee initiatieven die de drempel verlagen om te beginnen.

Beweging voor ouderen

Voor sommige (kwetsbare) mensen is de drempel hoog om te gaan bewegen. Het is de moeite waard hen uit te dagen toch in actie te komen. Het Kenniscentrum Sport en de nieuwe MBA-opleiding Sports & Health dragen daaraan bij. Zo ondersteunen ze het preventiebeleid van eerstelijnszorgverleners.

Minder schotten

We worden ouder en er komen steeds meer ouderen. Om dit op te vangen, is niet alleen geld nodig, maar ook een andere organisatie van de zorg, zegt Philip Wagner, directeur van de Wagner group. Een organisatie met minder schotten tussen zorg- en sportfaciliteiten. Dit is het uitgangspunt van de Executive MBA-opleiding Sports & Health. “Om positieve gezondheid en preventie goed te organiseren, zijn breed opgeleide bedrijfskundigen nodig. Die leiden wij op.”

Niet goed vinden

Bob de Dood, voorzitter Stichting Eerstelijnszorggroep Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland, studeerde in 2018 af bij de voorloper van de Executive MBA Sports & Health. Voor zijn afstudeerproject onderzocht hij hoe huisartsen sport en bewegen kunnen inzetten als gezondheidsinterventie. “Ik concludeer dat huisartsen, beweegaanbieders en sportverenigingen elkaar nog niet goed weten te vinden.”

De Dood benadrukt dat het belangrijk is bewegen wijkgericht te organiseren, dicht bij de mensen. “De huisarts heeft in de wijk een netwerk nodig, waarnaar hij kan verwijzen. Ik heb het gemerkt tijdens gesprekken met huisartsen: ze zijn enthousiast over de inzet van bewegen, maar ze gaan het niet zelf organiseren. Dat is een taak voor de gemeente, bijvoorbeeld met buurtcoaches, en voor de eerstelijnszorggroepen.”

Meer informatie over de de Executive MBA-opleiding Sports & Health vindt u hier.

Voor de tv

Kenniscentrum Sport ontwikkelde samen met Vilans, kennisorganisatie voor langdurige zorg, de beweegposter. Jolanda de Zeeuw is specialist sport en bewegen voor ouderen bij Kenniscentrum Sport. Zij zegt: “Kwetsbare ouderen hebben veel contact met zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom hebben we nagedacht over een manier om die betrokkenen te helpen ouderen te stimuleren meer te bewegen.”

Beweging voor ouderen

Hoe kan de poster worden ingezet bij beweging voor ouderen? “Het is de bedoeling dat zorgprofessionals, denk aan de thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook vrijwilligers, welzijnswerkers of familieleden, aan de hand van de poster uitleggen welke oefening voor een bepaalde oudere zinvol is. De poster blijft bij de oudere als geheugensteuntje en de zorgprofessional vraagt regelmatig hoe het bewegen gaat.” De beweegposter is hier te downloaden.

Auteur: Masja de Ree