Eenduidig behandelbeleid astma/COPD

Stroomlijning astma/COPD zorg in Twente

Astma COPD

De longartsen, huisartsen en apothekers in Twente hebben na anderhalf jaar voorbereiding een eenduidige behandeling afgesproken voor alle Astma/COPD-patiënten in de regio.

De vertegenwoordigers van de huisartsenorganisaties FEA en THOON, de ziekenhuizen Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuis Groep Twente en de apothekersorganisatie TAO-UA hebben intensief met elkaar samengewerkt om een eenduidig beleid voor de medicamenteuze behandeling van de astma/COPD-patiënten af te stemmen. Hiermee is het zogenaamde Formularium Inhalatie Twente Astma/COPD ontstaan: FIht. Om dit te bereiken hebben alle POH’ers en apothekersassistenten gezamenlijk scholingen gevolgd over de inhalatietechnieken en de inhoud van het formularium.

De voordelen van dit regionaal formularium voor de patiënt zijn dat die in een behandelingstraject dezelfde inhalator houdt en zoveel mogelijk één inhalator gebruikt om fouten te voorkomen. Hij is daardoor in staat beter te inhaleren en boekt gezondheidswinst ten opzichte van de huidige situatie (bij bestaande gebruikers) of is vanaf het begin beter ingesteld. Dit kan leiden tot minder exacerbaties, longaanvallen en ziekenhuisopnames.

Het formularium wordt gedragen door alle huisartsen, longartsen en apothekers in Twente. Het maakt voorlichting gemakkelijker omdat de zorgverleners meer kennis over minder inhalatoren nodig hebben. Voorlichting is eenduidig, zodat een patiënt niet in verwarring raakt. Uiteindelijk kan dit leiden tot tijdswinst voor zorgverleners. De keuze van inhalatoren vindt plaats op basis van doelmatigheid, in lijn met de richtlijnen. Zorgverzekeraar Menzis onderschrijft en steunt het regionale longformularium FIht.