Krachtige Basiszorg Haarlem

De Haarlemse stadsdelen Oost en Schalkwijk hebben verhoudingsgewijs veel inwoners met hoge gezondheidsrisico’s, lage gezondheidsvaardigheden en problemen op het vlak van werk, wonen, geld en gezondheid. Het project Krachtige Basiszorg wil hun de juiste zorg op de juiste plek bieden.

Haarlem Krachtige basiszorg

Het project is een initiatief van de huisartsen, fysiotherapeuten en sociale wijkteams. De sociale wijkteams werken in de ondersteuning van inwoners al nauw samen met andere organisaties, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, Tandem voor mantelzorgondersteuning, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties.

Krachtige Basiszorg, met begeleiding vanuit Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH) en de Samenwerkende Eerstelijnszorg Haarlem Oost (SEHO), moet eraan bijdragen dat zorg goed op elkaar is afgestemd. Door het gebruik van dezelfde methodiek – het zogenaamde 4D-model – hanteert iedereen dezelfde werkwijze. De focus ligt op een integrale samenwerking waar oog is voor lichamelijke, geestelijke, sociale en maatschappelijke aspecten die invloed hebben op de gezondheid. Zo bieden zorg- en hulpverleners beter passende zorg en ondersteuning. Het project wordt gefinancierd vanuit Zilveren Kruis en de gemeente Haarlem.