Medicijnen beter en meer verantwoord gebruiken

Medicijnen kunnen beter en meer verantwoord worden gebruikt met de BENU Medicijnscan. De kans op onnodige bijwerkingen en complicaties daalt bijvoorbeeld.

De BENU Medicijnscan is een programma waarmee het medicijngebruik van klanten van alle BENU-vestigingen in Nederland proactief wordt bijgehouden en op basis waarvan apothekers advies kunnen geven over meer optimaal geneesmiddelengebruik.

De Medicijnscan houdt bij wanneer iemand medicijnen afhaalt, maar registreert ook persoonlijke veranderingen of klachten die de gebruiker aan de apotheek doorgeeft. Te denken valt ook aan nieuwe informatie over een medicijn of een nieuwe behandelrichtlijn. Als er verbeteringen mogelijk zijn, worden deze afgestemd met de huisarts en besproken met de patiënt. Het gaat bijvoorbeeld om verandering van geneesmiddel, ander gebruik, stoppen of verandering van combinatie.

Besparing kosten

De apotheker biedt het aan als gratis klantenservice. Per jaar wordt bij ongeveer 1,3 miljoen klanten een aanpassing voorgesteld. Dat leidt bij ruim 760.000 patiënten tot verbeterd medicijngebruik en bij 440.000 klanten is de kans op een ziekenhuisopname verkleind. De totale besparing aan zorgkosten – ziekenhuiskosten en farmaciekosten – werd vorig jaar door onderzoeksbureau Equalis geschat op ongeveer 308 miljoen euro per jaar (gebaseerd op onderzoek over de periode 2011 tot en met 2014).

Marktpartijen

De regionaal zorgmanagers Johan Kooistra en Rogier Larik speelden een belangrijke rol in de implementatie van de BENU Medicijnscan. Larik: “Eerst werd het programma alleen lokaal uitgevoerd, waarbij de apotheker in overleg ging met de huisarts. Nu gaan we om tafel om de samenwerking met zorggroepen en andere marktpartijen, zoals bijvoorbeeld specialisten en patiëntenverenigingen, verder in te richten.”

Rogier Larik & Johan Kooistra

Medicijnen

Deze verdere verbetering op het vlak van gebruik van medicijnen is nog best lastig, zo blijkt. Kooistra: “Iedereen wil wel samenwerken, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Dat heeft ook te maken met de financiering van de zorg, die nog te veel in schotten is ingericht. We zouden meer moeten kijken naar de mogelijkheden voor transmurale financiering, zodat de Medicijnscan – dat als een shared savings model is opgezet – beter tot zijn recht komt.” Meer informatie over de BENU Medicijnscan vindt u hier.

Artikel in samenwerking met BENU Apotheek

Auteur: Leendert Douma