Nieuwe bestuursvoorzitter Cohesie

Leo Kliphuis (58) is met ingang van 1 februari formeel benoemd tot voorzitter raad van bestuur bij huisartsenorganisatie Cohesie. Hij volgt Rob van ’t Hullenaar op, die de functie sinds 1 april 2019 ad interim vervulde.

kinderpalliatieve zorg

Kliphuis heeft uitvoerige bestuurlijke ervaring in de eerstelijnszorg, onder andere als directeur bij de Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerstelijnszorg, voorloper van eerstelijns platform InEen. Als zelfstandig adviseur is Kliphuis daarnaast sinds 2010 zowel actief in ontwikkeling en implementatie van strategie, beleid en bekostigingsvraagstukken bij verschillende organisaties in de zorg als in de medische diagnostiek. Hij zegt: “Ik zie het gezond houden van de huisartsenzorg met een focus op inhoud en kwaliteit als mijn belangrijkste opdracht binnen Cohesie.”

Leo Kliphuis