Event Abonneren
×

Persoonsgerichte zorg: Nijkerk koploper

Persoonsgerichte zorg is voor Stichting Gezondheidscentra Nijkerk een belangrijke pijler binnen de zorgverlening. Daarom is er nu iets nieuws.

Philips Josine Moes

Bij Stichting Gezondheidscentra Nijkerk staan eigen regie en verantwoordelijkheid van de patiënt centraal binnen de zorgverlening. Nijkerk wil dit ondersteunen en stimuleren met het platform voor zorg- en gezondheidsprogramma’s Philips VitalHealth Engage. De eerste patiënten maken hier nu kennis mee.

Engage maakt zorg op afstand en samenwerking in het zorgnetwerk mogelijk. Engage creëert een omgeving waarin alle relevante zorgverleners en de patiënt betrokken kunnen worden bij het zorgproces om informatie te delen, te overleggen en meer.

Chronisch zieken

“In de loop der jaren is een omslag gekomen in hoe de patiënt in de zorg staat”, zegt poh’er Josine Moes MSc RN, programmamanager Engage. “Samen beslissen en persoonsgerichte zorg krijgen nu veel meer aandacht en daar kunnen we met Engage heel goed op aansluiten. We kunnen bijvoorbeeld de snelgroeiende groep chronisch zieken zorg op afstand bieden. Voor de patiënt kan de zorg daarmee zoveel mogelijk in de eerste lijn worden gehouden. En voor ons als zorgaanbieders betekent het dat we ondanks de groeiende zorgvraag optimale zorg kunnen blijven leveren.”

Persoonsgerichte zorg

Moes geeft een voorbeeld van hoe persoonsgerichte zorg er kan uitzien. “Denk aan het vooraf invullen van een ziektelastmeter, zodat de gesprekstijd in de spreekkamer niet opgaat aan een lijstje afwerken, maar echt aan de zorginhoud kan worden besteed.” U leest hier meer over Philips VitalHealth Engage.

Artikel in samenwerking met Philips

Auteur: Frank van Wijck