Congres Abonneren
×

Poh-ggz-jeugd heeft vele voordelen

De poh-ggz-jeugd brengt heel wat voordelen met zich mee. Dat is de ervaring van de onafhankelijke organisatie Praktijksteun.

poh-jeugd-ggz

Praktijksteun biedt professionele invulling aan de functie poh-ggz binnen de ggz-basiszorg. De organisatie werkt in meerdere gemeenten al enkele jaren met poh’s-ggz-jeugd, meestal in pilotvorm. Zo ook in de gemeente Tilburg. Meer informatie over Praktijksteun vindt u hier.

Myra Lennarts, beleidsontwikkelaar zorg bij gemeente Tilburg, geeft aan blij te zijn met de wijze waarop de poh-ggz-jeugd in de gemeente is georganiseerd: “In het eerste jaar is in de pilotwijk met de komst van de poh-ggz-jeugd een reductie van veertig procent van de verwijzingen naar de jeugd-ggz gerealiseerd. Nog belangrijker dan de kostenefficiëntie: we merken dat de functie ook de best passende zorg oplevert. Jeugdigen worden niet onnodig doorverwezen en ontvangen dichtbij en snel de nodige zorg. Ook zien we dat cliënten en ouders de poh-ggz-jeugd positief beoordelen.”

Stuurgroep project ADHD bij Jeugd: Rudolf Keijzer (directeur), Ine Anthonissen (jeugdarts), Marieke Klessens (jeugdarts), Corina Snelders (projectmedewerker), Carien Smeets (kinderarts), Angela van Liempd (huisarts/medisch directeur) en Ellen Struijcken (projectleider). Huisarts Corien Wijnhoven staat niet op de foto.

Verder optimaliseren

Lennarts vertelt ook over de uitrol van de poh-ggz-jeugd naar andere wijken. “In januari zal blijken of hiermee dezelfde resultaten worden behaald. Belangrijk is wel dat de samenwerking tussen poh-ggz-jeugd, huisarts, jeugdarts en het sociaal domein – bijvoorbeeld het onderwijs en sociale wijkteams – nog verder geoptimaliseerd wordt.”

Cofinanciering

Via Praktijksteun wordt de poh-ggz-jeugd altijd georganiseerd vanuit een cofinancieringsmodel. Cofinanciering betekent meestal vijftig procent Zorgverzekeringswet (huisartsenzorg) en vijftig procent Jeugdwet (gemeente). Rudolf Keijzer, directeur bij Praktijksteun: “Deze vorm van financiering ontschot. Het gedeelde eigenaarschap verbetert de regionale samenwerking en slaat een tastbare brug tussen het medisch en sociaal domein.”

Randvoorwaarden poh-ggz-jeugd

Het organiseren van poh-ggz-jeugd lijkt nu wellicht makkelijk. Niets is minder waar. Hierbij geldt een aantal randvoorwaarden:

  • Gezamenlijke doelstelling: zorg voor een gezamenlijke doelstelling en eigenaarschap vanuit zowel de gemeente als de huisartsenzorg.
  • Probleembeschrijving: welk probleem wordt ervaren vanuit ieders perspectief? Soms ervaart de gemeente een probleem dat huisartsen niet herkennen. Durf elkaar deelgenoot te maken. Alleen op deze manier ontstaat draagvlak voor de juiste oplossing.
  • Vormkeuze: onderzoek welke vorm het best past, ook qua financiering. Bespreek factoren zoals het beoogde resultaat, huisvesting, gewenst aantal uren (start eventueel met 75 procent daarvan), werkgeverschap en taakbeschrijving.

Artikel in samenwerking met Praktijksteun

Auteur: Wiesje van Woerkum