Waarnemend huisarts wil stem in discussie toekomst vak

De waarnemende huisarts moet beter gehoord worden in de discussie over de toekomst van het huisartsenvak, vindt Kasper Maltha.

Waarnemende huisarts

Samen met enkele andere jonge huisartsen is Kasper Maltha initiatiefnemer van het discussieplatform Huisarts van de Toekomst. Waarnemer Maltha wil nog altijd praktijkhouder worden. “Maar niet in het huidige klimaat. Ik werk nu drie dagen in de week als waarnemer. Niet alleen omdat ik ook ruimte wil hebben voor andere dingen, maar ook omdat ik terugschrik voor de werkdruk van het praktijkhouderschap. Ik zie praktijkhouders die zes dagen per week tien uur per dag werken, niet op vakantie kunnen, personeelsproblemen hebben en worden bedolven onder de gevolgen van wet- en regelgeving.”

Samen vak vorm geven

Toch zijn veel waarnemers het eens met de door Huisarts van de Toekomst geponeerde stelling dat de waarnemer van nu de praktijkhouder van de toekomst is. Dit terwijl het aantal waarnemers al jarenlang elk jaar toeneemt. “Juist daarom hebben we het initiatief genomen tot Huisarts van de Toekomst”, legt Maltha uit, “omdat we de verbinding willen bewerkstelligen tussen de waarnemers en de praktijkhouders, om samen de toekomst van het vak vorm te geven.” U leest hier meer over Huisarts van de Toekomst.

De directe aanleiding tot de oprichting van de discussiegroep was de onvrede onder waarnemers over een Nivel- en Prismant-rapport over vraag en aanbod onder huisartsen, waarna discussie ontstond over de tarieven van waarnemers. De ambitie van Huisarts van de Toekomst reikt verder dan de tarieven.

Waarnemend huisarts

“Om mee te kunnen praten over de toekomst van het vak, is het belangrijk dat de stem van de waarnemende huisarts gehoord wordt binnen de LHV”, zegt Maltha. “Ons primaire doel is verlaging van de werkdruk. Om dit doel te bereiken, is betere vertegenwoordiging van de waarnemers noodzakelijk. Er is een gebrek aan bestuurlijke inspraak vanuit waarnemers. Als waarnemer ken je de patiënt niet. Je gaat daarom strategieën toepassen om veilige zorg te bieden, meer diagnostiek aanvragen dus. Ik denk regelmatig: had ik dit ook gedaan als ik de patiënt wel had gekend? Het antwoord is vaak: nee. De druk moet eraf. En die wens sluit aan bij wat de LHV ook wil, want die heeft meer tijd per patiënt ook al als thema benoemd.”

Auteur: Frank van Wijck