Bruno Bruins: ‘Regeldruk zorgverleners verlagen’

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, zegt: “Wij nemen pas wat gas terug wanneer zorgverleners echt merkbaar minder regeldruk ervaren”.

Bruno Bruins

In het decembernummer van De Eerstelijns verscheen de laatste Paarse krokodil-column, maar het beest is nog niet verslagen. Inzet van alle partijen – ministerie van VWS, toezichthouders, zorgverzekeraars – blijft nodig om dat voor elkaar te krijgen, stelt minister Bruno Bruins. “Maar we zijn op de goede weg.”

Fundamentele herbezinning

Het idee om de bureaucratie in de zorg te verbeelden met een paarse krokodil komt van huisarts Marco Blanker en zijn praktijkgenoot Ellen Brand-Piek. De kern: het was tijd voor een fundamentele herbezinning op de wijze waarop we met elkaar verantwoording over geleverde zorg en resultaten organiseren. Het initiatief werd via sociale media heel snel breed gedeeld.

(Ont)Regel de Zorg

Het ministerie van VWS had al in mei 2018 het actieplan (Ont)Regel de Zorg gelanceerd. Het ministerie voerde de regie door partijen bij elkaar te brengen en de samenwerking te faciliteren, maar de sector moest zelf met de actieplannen aan de slag gaan. Was al sprake van merkbare voortgang op het moment – begin 2019 – dat de paarse krokodil werd geïntroduceerd?

Bruins: “Vanaf de start zijn mijn collega-bewindspersonen en ik aan de slag gegaan met alle betrokken partijen. Voor een groot deel gaat het om onnodige regels afschaffen die door zorgverleners zelf in schrapsessies zijn benoemd. Later zijn aanvullende acties toegevoegd, bijvoorbeeld doordat beroepsgroepen die nog geen schrapsessies hadden gehouden daarmee ook aan de slag gingen.”

Merkbaarheid

De bewindsman vervolgt: “Begin 2019 waren de eerste acties uit het plan uitgevoerd. Alleen was toen nog geen informatie beschikbaar over de merkbaarheid van deze gezamenlijke inspanningen. En dat is wel een belangrijk punt, vind ik: dat zorgprofessionals en patiënten echt iets mérken van onze aanpak. Vandaar onze merkbaarheidsscans, enquêtes waarin zorgverleners aangeven hoeveel tijd ze aan een administratieve handeling kwijt zijn en welk rapportcijfer ze daaraan geven. Het is voor ons essentieel om zo de voortgang te meten, omdat we pas klaar zijn met dit programma als zorgverleners en patiënten daadwerkelijk merkbaar minder regeldruk ervaren. In oktober hebben we de eerste merkbaarheidsscan naar de Tweede Kamer gestuurd.”

Bruno Bruins

Hoever moet verantwoording gaan? Minister Bruno Bruins: “Verantwoording is nodig. Het stelt bijvoorbeeld de toezichthouders en financiers van zorg in staat de veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te bewaken. Er is geen eenduidige grens aan te geven wanneer verantwoording doorslaat naar onnodige administratie. Ik vind wel dat de huidige administratieve lasten zijn doorgeslagen. Ik zou graag zien dat zorgverleners meer dan nu in samenspraak met de partijen die verantwoording vragen afspraken maken over welke informatie nodig is, hoe vaak die geregistreerd moet worden en hoe die wordt gebruikt. We gaan dus in gesprek over welke verantwoordingsinformatie nodig is en hoe die verzameld kan worden. Ook is lef nodig om de schijnzekerheid van afvinklijstjes los te laten. Dat is een cultuuromslag. Ik roep hierbij uw lezers op: laat ons weten waar het lukt om verantwoording anders vorm te geven, zodat VWS die goede voorbeelden kan uitdragen en het niet blijft bij losse experimenten. En laat het ons ook weten als u hierin vastloopt, dan kunnen wij mogelijk bijdragen aan een oplossing.”

Lees hier meer over dit onderwerp.