Community Abonneren
×

Communicatie in de zorg: digitale gegevensuitwisseling

Communicatie in de zorg, daarbij speelt digitale gegevensuitwisseling een belangrijke rol. Net als bij samenwerking in de zorg. Er worden stappen gezet.

Communicatie in de zorg

De zorg rondom kwetsbare ouderen wordt gekenmerkt door versnippering. Communicatie is hier “van levensbelang”, stelt Janneke Verhees, consulent Zorgprogramma kwetsbare ouderen en dementie. Ze is in Zuidoost-Brabant betrokken bij Precies!, het regioprogramma dat zich op ouderen richt. Hier vindt u meer informatie over Precies!

Sneller werken

“Bij kwetsbare ouderen is het heel belangrijk dat iedereen over de juiste informatie beschikt. Met één actuele set gegevens, waaronder het zorgplan en de medicatie, kan iedereen veel sneller werken. Nu moet een wijkverpleegkundige soms vier telefoontjes plegen om een bloedsuikeruitslag te achterhalen.” Optimale digitale gegevensdeling kan bovendien de kans op fouten verminderen, weet Verhees.

Pilot

De bijna dertig Precies!-partners willen vooruit en steken in op het optimaal benutten van huidige systemen. Er is onderzocht met welke communicatieplatformen in ons land goede ervaringen zijn. Zo’n platform faciliteert regionale informatiedeling en kan ‘bovenop’ individuele praktijksystemen gebruikt worden. Er start nu een 1-jarige pilot met OZOverbindzorg, winnaar van de Nationale Zorginnovatieprijs 2019. Daarnaast loopt er een project dat zich volledig richt op maximaal gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP) door huisartsen(posten) en ziekenhuizen.

Patiënt centraal

Volgens Verhees is de kracht van het communicatieplatform OZOverbindzorg dat de klant, de patiënt dus, centraal staat. Die maakt er actief deel van uit en geeft zijn/haar zorgverleners toestemming om via het platform gegevens te delen. Ook het sociaal domein en naasten, zoals familie of buren, kunnen via het platform communiceren.

Precies! heeft heel 2020 voor de pilot uitgetrokken. Ellen Huijbers, huisarts en medisch directeur van zorggroep DOH: “Het wordt een spannend jaar, maar we hebben er veel vertrouwen in. In andere regio’s werkt het goed.” Het systeem is weliswaar niet ideaal – want informatiedeling in real time kan nog steeds niet – maar het wordt gezien als een “goede tussenoplossing” met potentie voor de toekomst. “Mogelijk kan het via koppelingen met praktijksystemen uitgroeien tot een overkoepelend regionaal informatiesysteem. En misschien is dat al voldoende.”

Communicatie in de zorg

De aanleiding voor dit artikel over communicatie in de zorg is de bijeenkomst die de EerstelijnsPartners – een samenwerking van InEen, LHV, NHG, KNOV, KNGF, KNMP, KNMT, V&VN en Actiz – op 28 november 2019 belegden om met vertegenwoordigers van patiëntorganisaties, (semi-)overheid, zorgverzekeraars en politiek in gesprek te gaan over de ervaren problemen door gebrekkige gegevensuitwisseling in de samenwerking rondom kwetsbare ouderen, zwangere vrouwen en pasgeborenen in de wijk. Hier vindt u meer informatie.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Auteur:  José van der Waerden