Event Abonneren
×

Goede zorg in kaart brengen

Goede zorg? Zinvolle zorg? Iedereen wil weten of hij die verleent, krijgt of inkoopt. Dat vraagt om het in kaart brengen van het hele spectrum.

Nicky Narraina - goede zorg

De zorg in Nederland is een complete wirwar waar aanbieders, verzekeraars, instanties, overheden en patiëntenorganisaties – vaak ieder op geheel eigen wijze – werken aan hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Dat vraagt om een beetje nuchterheid: een organisatie die de kwaliteit van zorg helder inzichtelijk maakt in alle gelederen, van patiëntperspectief tot praktijkvoering en medewerkersperceptie. Ict kan daarbij helpen. Qualizorg is gespecialiseerd in continue dataverzameling en het in beeld brengen van kwaliteitsindicatoren. Het bedrijf werkt voor bijna 10.000 zorgorganisaties, vooral in de eerste lijn.

Vijf pijlers

Bij het in beeld brengen van goede zorg staan verschillende indicatoren centraal, zoals zorginhoudelijke uitkomsten en bedrijfsvoeringsindicatoren. Al geruime tijd wordt het belang van patiëntervaringen voor de kwaliteit van geleverde zorg benadrukt. Landelijk is er dan ook veel aandacht voor concepten als Triple Aim en Value Based Healthcare (VBHC). “Die modellen gebruiken wij ook”, zegt Nicky Narraina. “Maar we zien dat ze moeilijk toepasbaar zijn voor zorggroepen en regionale netwerken in de eerste lijn. Daarom hebben we iets ontwikkeld om met een eigen bril naar de eerstelijnszorg te kijken.”

Carings-model

Dat concept is het zogenaamde Carings-model, legt Narraina uit. “Het model kent vijf pilaren, of manieren om naar de zorg te kijken. Dat zijn: 1) de zorgprofessional, 2) de organisatie, 3) samenwerking, 4) zorgdata en 5) de patiënt. Een belangrijk onderdeel is daarbij dat dit ook gebruikt kan worden bij verbetercycli.”

De pilaren kunnen ook worden gezien als knoppen om aan te draaien om de kwaliteit te verbeteren, maar – zo benadrukt Narraina – ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Je kunt de gehele kwaliteit niet verbeteren als je alleen naar het patiëntperspectief kijkt. Of alleen naar de organisatie.”

Goede zorg

Is er sprake van goede zorg? Wat kan worden verbeterd? Zorgorganisaties worden door Qualizorg geholpen bij het inzetten van veel verschillende meetinstrumenten om daarmee correlaties in beeld te krijgen en zo te kijken waar het beter kan, zegt Narraina. Daarbij kunnen veel verschillende instrumenten worden gehanteerd. “We gaan op maat werken en per geval kijken welke instrumenten kunnen worden ingezet. Dan bespreken we bijvoorbeeld met een zorggroep op basis van hun meerjaren-kwaliteitsplan welke speerpunten we gaan inzetten.” Hier vindt u meer informatie.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Auteur: Leendert Douma