Event Abonneren
×

Hans van Eeken: “Wet verplichte ggz vraagt om versterking eerste lijn en sociaal domein”

Kennis uit sociaal domein essentieel voor goede invulling Wet verplichte ggz.

PREMIUM wet verplichte ggz Hans van Eeken
Burgemeesters die in het kader van de Wet verplichte ggz moeten beslissen over crisissituaties rond burgers in hun gemeente, moeten kennis hebben over de leefwereld van deze mensen. Een onderzoeksgroep haalde die verhalen uit de leefwereld op en gebruikt die als basis om burgemeesters (en hun ambtenaren) te helpen om hun rol naar behoren te vervullen. Maar dat is slechts de helft van het verhaal, stelt projectleider van de groep Hans van Eeken. Ook de huisartsen moeten hun rol pakken.De vervanging van de Wet BOPZ door de Wet verplichte ggz per 1 januari 2020 leidde tot veel vragen. In welke rol bracht dit de gemeenten? Hoe zouden die hiermee omgaan? En zouden zij de verbinding met de zorgaanbieders in de eerste lijn en binnen het ggz-domein goed benutten? Omgekeerd: zouden die zorgaanbieders in staat zijn hun rollen goed op te pakken? Een onderzoeksgroep van Hans van Eeken (ervaringswerker – projectleider van de groep), Bauke Koekkoek (lector HAN) en Edda Heijting (oprichter Heijting Weerts Groep) stelde aan ZonMw voor klantprofielen op te stellen van burgers in psychische crisis, om daarmee burgemeesters en ambtenaren van gemeenten, medewerkers van het Openbaar Ministerie en geneesheer-directeuren van ggz-instellingen toe te rusten. “Met als doel om deze partijen vanuit het contact met de leefwereld van burgers voeling te laten krijgen met wat burgers die in crisis raken beweegt”, vertelt Van Eeken. De eindrapportage Klantprofielen van burgers in psychische crisis is er nu.
Verder lezen? U kunt dan hier inloggen om het gehele artikel te lezen.

  1. Uit mijn hart gegrepen! Zo herkenbaar. En de oplossingen liggen zo onder handbereik! Ik hoop dat het ons gaat lukken om deze manier van omgaan met mensen weer de norm te laten zijn.

Comments are closed.