‘Arbeidsmarkt huisartsenzorg Oost-Nederland aantrekkelijker’

De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg wordt gedetailleerd in kaart gebracht door Nivel. Als eerste is een ‘foto’ gemaakt van Oost-Nederland.

De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg staat onder druk. Door vergrijzing, langer thuis wonen en landelijk beleid om steeds meer zorg in de eerste lijn te bieden, stijgt de vraag naar huisartsenzorg sneller dan de capaciteit. Dat is in het kort het verhaal over disbalans in Nederland.

Onderzoek uit 2018 van Nivel, in opdracht van LHV en VWS, wijst uit dat er regionaal veel verschillen zijn in impact en oorzaken. In de Randstad spelen bijvoorbeeld andere zaken dan in Zeeland of Groningen. En hoe zit het in Oost-Nederland?

Grote verschillen

Vorig jaar gaven de regionale partners – de huisartsenorganisaties van de zeven werkgebieden in de regio Oost-Nederland, plus ROS ProScoop en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn –aan Nivel de opdracht voor een verdiepend onderzoek. Ook in de zeven werkgebieden zijn er grote verschillen in knelpunten. Dit blijkt uit het rapport en de factsheet die Nivel in februari publiceerde en waarmee de huisartsenorganisaties hun eigen strategisch arbeidsmarktbeleid kunnen ontwikkelen.

ProScoop en de werkgeversvereniging zullen daarbij weer een coördinerende en ondersteunende rol vervullen, want de problemen kunnen niet alleen op praktijkniveau of landelijk niveau worden aangepakt. Het draait om regionale samenwerking tussen huisartsen(organisaties) en andere aanbieders en inkopers van zorg en welzijn.

Van elkaar leren

In 2021 wordt het onderzoek in Oost-Nederland geëvalueerd, zegt Philip van Klaveren, voorzitter van de raad van bestuur van Medrie, de regio-organisatie voor huisartsen in Zwolle, Flevoland en Hardenberg. “Het is de bedoeling dat we als regio van elkaar blijven leren en dat we zo samen beter kunnen optrekken in gesprek met andere regio’s, landelijke organisaties en zorgverzekeraars.” Ronald Batenburg, die het NIVEL-onderzoek leidt, pleit voor jaarlijkse en lokale monitoring. “Dan kun je op tijd bijsturen. Sneller dan bijvoorbeeld één keer in de drie jaar, wanneer het Capaciteitsorgaan naar de landelijke instroom kijkt.” Telkens kijken naar de successen en naar wat beter kan, vat huisarts Cor Roubos in Harderwijk samen. “Zo kunnen we zorgen dat we een aantrekkelijke werkplek blijven voor iedereen.”

Arbeidsmarkt huisartsenzorg

Nivel is het gedetailleerde onderzoek aan het verbreden naar de arbeidsmarkt voor de landelijke huisartsenzorg. Vanaf 5 december 2019 hebben alle praktijken in de rest van Nederland een beveiligde link naar de Nivel-enquête ontvangen. De bevindingen worden dit jaar verwerkt in een onderzoeksrapport waarin alle arbeidsmarktregio’s worden vergeleken en in regionale factsheets die op verzoek van regionale en lokale partijen kunnen worden gemaakt. Hier vindt u meer informatie.

Auteur: Leendert Douma