‘Eigen kracht’ in de praktijk slechts mooi verhaal

Eigen kracht, zelfredzaamheid en ‘iedereen doet mee’. Met deze termen komen we er in de komende jaren niet meer, aldus orofaciaal fysiotherapeut Hans van Mourik.

Beweging voor ouderen

Van Mourik schrijft de column ‘Over 5 jaar’ voor het maartnummer van De Eerstelijns. Hij haalt een uitspraak van Johan Cruijff aan.

Hans van Mourik

“Sinds zes jaar ben ik ook raadslid van de Gemeente Gorinchem en ik zie heel breed de problemen die op ons afkomen. Johan Cruijff zei: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’. Momenteel zie ik als fysiotherapeut en raadslid de ‘verliezen’ in de gezondheidszorg. Onder andere het nijpend huisartsentekort tegenover het toenemend aantal ouderen. We staan in de politiek met 0-8 achter om het juiste antwoord te vinden op die problematiek.”

Zelfredzaamheid

Van Mourik concretiseert: “Met ‘zelfredzaamheid en eigen kracht’, ‘maatschappelijke betrokkenheid zorgverzekeraars’ en ‘iedereen doet mee’ komen wij er de komende jaren niet meer. Al die mooie verhalen over mantelzorgers en eigen regie vallen weg als een patiënt-echtpaar van tegen de negentig bij mijn huisbezoek zegt: “Beste fysiotherapeut, wilt u voor ons een doosje paracetamol halen, want mijn man kan het niet en ik weet het niet meer”.