Gezondheid: betrouwbare informatie

Gezondheid en ziekte: er is veel behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare en toegankelijke informatie op dit vlak. Freke Zuure over nieuwe ontwikkelingen.

Betrouwbaarheid

Zuure is programmamanager eHealth van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In haar column over zorgtechnologie voor De Eerstelijns schrijft ze over gezondheidsinformatie en digitale zorgtoepassingen. “Het aanbod groeit. Onjuiste informatie of adviezen kunnen schadelijke gevolgen hebben. De wetenschappelijke basis is voor gezondheid en ziekte belangrijk. Dit was dan ook het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de website Thuisarts.nl, die inmiddels ruim 4,5 miljoen keer per maand wordt bezocht.”

Freke Zuure
Freke Zuure

De website is hier te raadplegen. Zuure: “De site is vanuit het NHG opgezet door huisartsen in nauwe samenwerking met patiënten, gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen en vertaald naar voor iedereen begrijpelijke taal. Met een unieke formule: de ontwikkeling van patiëntinformatie loopt parallel aan en in afstemming met de richtlijnontwikkeling voor de beroepsgroep.”

Gezondheid

Zuure meldt dat de ontwikkelingen in de zorg niet stil staan en dat Thuisarts.nl nooit af is. “Het biedt een uitstekende basis om de zorg nog meer te ondersteunen, bijvoorbeeld met meer gepersonaliseerde of anderstalige informatie, koppeling met digitale omgevingen of door verdere uitbreiding van het informatieaanbod over bijvoorbeeld leefstijl, arbo of gezondheidsapps. Om dit te realiseren zijn investeringen nodig en is samenwerking onontbeerlijk. Het NHG heeft zich georiënteerd op de doorontwikkeling van Thuisarts.nl en verwacht de eerste concrete stappen in de eerste helft van 2020 te zetten. Mét steun van en in samenwerking met anderen. Want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om mensen toegang te geven tot onafhankelijke, betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinformatie en hen weg te wijzen in de wereld van gezondheidsapps en de vele mogelijkheden van nieuwe zorgtechnologie.”