Community Abonneren
×

Kanker: zorg na de behandeling

Kanker is een ziekte die steeds vaker wordt genezen of waarmee kan worden geleefd. Dat betekent niet dat iemand geen zorg meer nodig heeft.

Kanker

Een groeiende groep mensen met kanker blijft in leven of geneest. Menigeen kampt dan nog met neuropathie, ernstige vermoeidheid, psychosociale of andere klachten. Op steeds meer plekken ontstaan daarom multidisciplinaire netwerken die inspelen op de gevolgen van de ziekte en behandeling.

Daarin is plaats voor bijvoorbeeld psychosociale zorgverleners, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, huid- en oedeemtherapeuten, wijkverpleegkundigen, diëtisten en andere professionals. De overeenkomst tussen hen is dat ze buiten het ziekenhuis kunnen helpen klachten te verlichten of zelfs te verhelpen van mensen die oncologische zorg krijgen of achter de rug hebben.

Netwerken

Het is nuttig als deze professionals zich in gezamenlijk overleg rondom de patiënt scharen, want die heeft doorgaans meer dan één klacht. Hierom wordt in steeds meer gemeenten een oncologienetwerk opgezet. Idealiter is de volgende stap dat de gemeentelijke netwerken in een regio zich met elkaar verbinden en zo uitgroeien tot een grote, herkenbare en betrouwbare partij voor verwijzers, zoals het plaatselijke ziekenhuis.

De regio Arnhem is een mooi voorbeeld. Sinds 2014 ontstond in veertien (delen van) gemeenten een oncologienetwerk, daarna werd het overkoepelende Oncologie Netwerk Midden Gelderland (ONMG) opgezet en vervolgens kwam het tot een verbinding met ziekenhuis Rijnstate en revalidatiecentrum Klimmendaal.

Optimaal

“Het mooie aan deze regio is de goede samenwerking tussen eerste lijn, ziekenhuis en revalidatiecentrum; zo optimaal is het nog lang niet overal geregeld”, zegt Miranda Velthuis, adviseur bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Annelies Diependaal van Zeeland, senior adviseur van Proscoop, de ROS die de totstandkoming van de samenwerkingsverbanden in Midden Gelderland begeleidde, vult aan: “De boodschap aan andere regio’s is: zorg rondom de gevolgen van kanker en behandeling is geen kwestie van ketenzorg, maar netwerkzorg. Zoek de verbinding met elkaar en denk daarbij niet vanuit de eigen organisatie of de keten, maar kijk gezamenlijk naar het hele pakket dat de patiënt nodig heeft.”

Betere verwijzingen

Het Oncologisch Centrum van Rijnstate is gelukkig met het netwerk in Midden Gelderland. Marijke Maalderink, hoofd van het behandelteam en ketenregisseur, zegt: “Voor steeds meer mensen is kanker een chronische ziekte en is daarmee ook zorg nodig buiten het ziekenhuis. Dat maakt een integrale aanpak met netwerkgeneeskunde onontbeerlijk. Het ziekenhuis kan dit niet alleen, andere partijen ook niet. Daarom zijn we ook blij dat we het niveau van ons verwijscircuit hebben kunnen verbeteren.”

Kanker

Maalderink doelt op de Verwijsgids Kanker, een initiatief van IKNL. Deze landelijke gids helpt verwijzers, patiënten en naasten aan namen en contactgegevens van professionals die ondersteunende behandeling en begeleiding kunnen bieden bij kanker. Tijdens een pilot in 2019 werden samen met het ziekenhuis de gegevens voor Midden Gelderland tegen het licht gehouden en aangevuld. Dit gebeurde op basis van kwaliteitscriteria voor partijen naar wie wordt verwezen. Deze verfijning en verrijking staat voor meer regio’s op de rol. Hier is te lezen hoe zorgverleners een plek kunnen krijgen in de Verwijsgids Kanker.
Ook op de website van CIZG kunt u meer informatie omtrent dit onderwerp teruglezen.