Congres Abonneren
×

Kwetsbare ouderen: rapport Commissie Bos

Kwetsbare ouderen thuis: de toekomstige zorg voor hen staat centraal in het rapport van de Commissie Bos. InEen-directeur Anoeska Mosterdijk reageert.

Kwetsbare ouderen: rapport Commissie Bos

Als ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid zolang mogelijk thuis blijven wonen, heeft dit niet alleen gevolgen voor henzelf en hun naasten, maar ook voor de zorgaanbieders in de eerste lijn. Het was daarom begrijpelijk dat de LHV en InEen aanwezig waren tijdens de invitational conference die het ministerie van VWS begin februari organiseerde over het rapport van de Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen.

Wachten op elkaar

“Het ministerie had een groot aantal koepels en maatschappelijke partners uitgenodigd om een directe reactie op het rapport te geven”, zegt Mosterdijk. “De algehele reactie was dat het een heel goed rapport is, waarin alle belangrijke aspecten van de problematiek aan de orde komen. Maar ook dat sommige aanbevelingen nog wel wat scherper mogen op het ‘hoe’. Wie pakt de regie en wie heeft doorzettingsmacht? We moeten voorkomen dat we allemaal op elkaar blijven wachten.”

Minister aan zet

Mosterdijk: “Het rapport is aangeboden aan minister Hugo de Jonge, die is nu aan zet. Maar het is de vraag of het huidige kabinet er nog iets mee gaat doen of het rapport vooral klaarlegt voor het volgende kabinet. Het ministerie werkt op dit moment aan de contourennota waarover veel gesproken wordt, en wellicht krijgt een aantal aanbevelingen daarin een plek. Maar na de zomer loopt iedereen al warm voor de komende Tweede Kamerverkiezingen en neemt het zittende kabinet geen ingrijpende besluiten meer”.

Hoofdbehandelaar

Maar actie is wel belangrijk, stelt Mosterdijk. “De schets van de problemen die de commissie benoemt, leidt tot veel herkenning in de eerste lijn. Je ziet de worsteling die er nu is, met enerzijds de beweging en wens om thuis te blijven wonen met toenemende kwetsbaarheid en anderzijds de strengere toelatingseisen voor een plek in het verpleeghuis. Om dat gat tussen thuis en verpleeghuis te overbruggen, ontstaan tal van kleinschalige woonvormen waarbij het niet altijd duidelijk is onder welk regime een bewoner/patiënt valt. En wie eigenlijk de hoofdbehandelaar moet zijn. De huisarts of – als de gezondheidstoestand echt verslechterend is – de specialist ouderengeneeskunde? En is die er dan ook? We weten dat er een groot tekort is aan specialisten ouderengeneeskunde. Maar ook voor een deel van de ouderen die nog thuis wonen geldt dat hun zorgvraag eigenlijk al te zwaar is voor de huisarts. Ook dat aspect verdient aandacht.”

Kwetsbare ouderen

InEen heeft zich sterk gemaakt voor de Handreiking kwetsbare ouderen thuis, die in samenwerking met dertien partijen tot stand gekomen is. Mosterdijk: “Deze Handreiking heeft een nadrukkelijke plek gekregen in het rapport van de Commissie Bos.” Hier vindt u het verslag van een InEen-bijeenkomst over kwetsbare ouderen.

Lees hier meer over dit onderwerp.