Vanwege corona face-to-face contact geen voorwaarde voor vergoeding

De Nederlandse Zorgautoriteit verruimt de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen.

Vanwege corona face-to-face contact geen voorwaarde voor vergoeding

Ze doet dit in reactie op de coronacrisis, omdat die zulke grote gevolgen heeft voor de manier waarop aan patiënten zorg kan worden geleverd.

De verruiming van de mogelijkheden die de NZa biedt, houdt in dat zorg ook in rekening kan worden gebracht als die niet op basis van face-to-face contact wordt geboden (onder normale omstandigheden een verplichting), maar ook via beeld(bellen), e-mail, patiëntportaal of telefoon. Hiervoor hoeft dus geen speciale prestatie te worden vastgesteld en kan de zorg op afstand ook in rekening worden gebracht als niet precies aan de onder normale omstandigheden geldende voorwaarden is voldaan.

De uitzonderingsregel gaat in op 1 maart en blijft van kracht tot dat de landelijke richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Vanaf dat moment geldt een overgangstermijn van een week voordat de normale regels weer gelden. De NZa heeft de zorgverzekeraars verzocht om eventuele belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied in deze periode op te schorten.

Lees hier meer over dit onderwerp.