Wijkverpleegkundigen: belangrijke rol bij preventie problemen

Wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol bij de preventie van problemen. Vilans brengt dit onder de aandacht met ‘De Wijkkrant’.

Wijkverpleegkundigen: belangrijke rol bij preventie problemen

Behalve zorgverlener is de wijkverpleegkundige gezondheidsbevorderaar. Deze professional kan bij uitstek problemen en behoeften in de buurt signaleren en ze bespreken met onder meer welzijnsorganisaties en huisartsen. Ter inspiratie heeft Vilans, landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, ‘De Wijkkrant’ uitgebracht voor de beroepsgroep én voor bestuurders, managers en beleidsmakers.

Barbara de Groen is adviseur Lokaal Organiseren bij Vilans. Ze zegt: “Ouderen blijven langer thuis wonen, dat is een gegeven. Als Vilans vinden we het belangrijk dat mensen ook gezond oud kunnen worden in de thuissituatie. Dit is mogelijk als de zorg en ondersteuning thuis en in de wijk goed georganiseerd zijn. Wijkgerichte preventie hoort daarbij. Hieronder verstaan we: alle activiteiten gericht op het bevorderen van gezondheid en welzijn van de bewoners in een wijk.”

Andere manier van kijken

De Groen beklemtoont dat wijkverpleegkundigen een belangrijke rol hebben bij wijkgerichte preventie. “Ze komen vaak bij mensen achter de voordeur. Ze zien en ontmoeten veel wijkbewoners en weten wat er speelt in de wijk. Kortom, ze kunnen van grote waarde zijn bij het opvangen van signalen en daar samen met anderen een vervolg aan geven. Dit vergt wel een andere manier van naar het werk kijken. Je geeft niet alleen de best mogelijke verzorging aan de individuele cliënt, maar stelt je ook de vraag: hoe zouden we de gezondheid in de gehele wijk kunnen bevorderen?”

Moeilijk invulling geven

Ze vervolgt: “In het expertisegebied van de wijkverpleegkundige staat deze manier van wijkgericht werken ook beschreven: zij is niet alleen zorgverlener, maar ook gezondheidsbevorderaar. Ook in het kwaliteitskader wijkverpleging wordt volop aandacht besteed aan preventie en wijkgericht werken. Tijdens gesprekken met wijkverpleegkundigen merken we dat zij weliswaar beide rollen erkennen, maar blijkt ook dat ze het vaak moeilijk vinden om invulling te geven aan wijkgerichte preventie. Hoe doe je dat? Dat is de reden dat we de krant hebben gemaakt.”

Wijkverpleegkundigen preventie

Iedereen kan in De Wijkkrant voorbeelden lezen van wijkverpleegkundigen die aan preventie doen. U ziet op de site ook een filmpje over geïnterviewde wijkverpleegkundigen.

Lees hier meer over dit thema.