Community Abonneren
×

Zelfzorg Ondersteund beëindigd met goed perspectief

Zelfzorg Ondersteund hield in december 2019 op te bestaan. Er is nu een solide basis voor ondersteunde zelfzorg om in de praktijk verder te groeien.

Drie huisartsenpraktijken gaan live, alle patiënten kunnen gegevens verzamelen in PGO

Met een afsluitende bijeenkomst op 13 december vorig jaar is een einde gekomen aan de coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Er is volop vertrouwen dat in haar zesjarig bestaan ondersteunde zelfzorg een solide basis heeft gekregen om in de praktijk verder te groeien, maar InEen blijft die groei nog wel monitoren.

Monitoren

“Je moet een keer de navelstreng doorknippen, maar je moet wel het kind opvoeden”, zegt Chiel Bos, die zes jaar lang de onafhankelijk voorzitter van Zelfzorg Ondersteund was. Met andere woorden: ja, het is goed dat de coöperatie na zes jaar is opgehouden te bestaan, want er ligt een goede basis om ondersteunde zelfzorg vanuit de praktijk verder vorm te geven. Maar het is wel zaak te blijven monitoren of dit ook gebeurt, en daar waar nodig bij te sturen.

“Niet alleen de koplopers zijn nu bereikt, de grote middengroep is dat ook”, zegt Eugen Zuiderwijk, portefeuillehouder innovatie van het InEen-bestuur. “Een belangrijke rol hierin hebben de ZO-consulenten gespeeld en dat doen ze nog steeds. Verder hebben we patiënten die ambassadeurs zijn geworden en die andere patiënten trainen om dat ook te worden.”

Zorggroepen

Het werk van Zuiderwijk en Bos zit er dus nog niet op, ze blijven dit jaar een rol spelen. “We gaan toetsen of het voldoende geland is en voortvarend wordt voortgezet”, zegt Zuiderwijk. “Er is nog wat geld om de Kom Verder-ambassadeurs ook dit jaar te bekostigen, dat is goed. Maar we hebben ook afgesproken dat de zorggroepen ze nu zelf zullen gaan bekostigen, want de inzet ervan is in hun eigen belang. InEen blijft vooralsnog de coördinatie en de – deels – financiële ondersteuning bij inzet van de consulenten in 2020 voor haar rekening nemen. En in tripartite overleg tussen InEen, LHV en NHG blijven we het onderwerp ondersteunde zelfzorg ook op de agenda zetten in de overleggen over het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg.”

Zelfzorg Ondersteund

Zuiderwijk vervolgt: “Op dit moment wordt al uitvraag gedaan over hoe in de contractering de O&I-financiering, gecombineerde leefstijlinterventies en ondersteunde zelfzorg een plaats krijgen.” Langs diverse lijnen wordt dus – ook nu de coöperatie Zelfzorg Ondersteund niet meer bestaat – hard gewerkt om te bereiken dat ondersteunde zelfzorg ‘het nieuwe normaal’ wordt.

Lees hier meer over dit onderwerp.