Community Abonneren
×

InEen: nieuwe bestuursleden pleiten voor samenwerking

InEen heeft sinds 1 januari twee nieuwe bestuursleden. Corine van Geffen en Dianne Jaspers namen de functies over van Roderick Runne en Jan Frans Mutsaerts.

InEen nieuwe bestuursleden

“Een stevige positie voor huisartsen en huisartsenorganisaties door met één stem te spreken.” Dat is de agenda van Corine van Geffen. “Neem de acute zorg, mijn portefeuille. De zorg die elders niet goed geregeld is, komt nu op het bordje van de huisarts, overdag en in de ANW-uren. We willen dat de huisartsenzorg ingezet wordt op datgene wat bij de huisartsenzorg hoort. Dat lukt alleen als we één gezamenlijk geluid laten horen. Alleen vanuit die positie kunnen we samenwerken met andere stakeholders in de acute zorg.”

Eigen eilandje

Van Geffen is bestuurder bij Huisartsenposten Amsterdam. De andere nieuwe InEen-bestuurder, Dianne Jaspers, werkt als huisarts in Barneveld en is medisch directeur Huisartsen Eemland. Samenwerken en ontschotting, dat zijn de trefwoorden van het bestuurslid met de portefeuille arbeidsmarktproblematiek. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet, constateert ze. “We werken nog steeds vooral op ons eigen eilandje, denken onvoldoende overstijgend. Samenwerken gaat ook niet vanzelf. Het betekent dat je de tijd neemt om elkaar beter te leren kennen, elkaars taal beter te leren spreken. Maar tijd is schaars in de zorg.”

InEen: nieuwe bestuursleden

Toch kan het, daarvan is het nieuwe InEen-bestuurslid overtuigd. “Maar alleen als we – de huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg – echt vanuit het perspectief van de patiënt leren denken. Hoe beter het ons lukt de patiënt centraal te stellen, hoe eerder we bereid zijn een beetje autonomie op te geven en de samenwerking te vinden met elkaar.” Niet alleen in De Eerstelijns vertellen Jaspers en Van Geffen over hun ambities, ze doen dat ook hier.

Meer lezen over InEen? Dat kan hier.

Auteur: Michel van Dijk