Community Abonneren
×
  1. Belangrijk in deze is dat ook kleinere aanbieders in de 1e & 2e Lijn niet vergeten worden.
    Een kleinere speler telt niet echt mee, maar de kracht, toegankelijkheid en deskundigheid van deze kleinere aanbieders zijn van evident belang om
    ons zorgstelsel overeind te houden.

Comments are closed.