Juiste Zorg op de Juiste Plek: draagvlak eerste lijn

‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ betekent onder meer dat taken van het ziekenhuis naar de wijk gaan. Hoe zorgen we voor draagvlak in de eerste lijn?

PREMIUM juiste zorg op de juiste plek
“Zuyderland Medisch Centrum en zorgverzekeraar CZ komen met een vernieuwende en in Nederland unieke aanpak. Met een intensieve samenwerking willen zij voor de 400.000 inwoners van de Zuid-Limburgse regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek de gezondheidszorg duurzaam verbeteren. Voor deze aanpak hebben beide organisaties een overeenkomst voor tien jaar gesloten.”Deze ronkende woorden vormen het intro van een nieuwsbericht dat Zuyderland in november plaatste op zijn website. Vele regionale en landelijke media maakten ook gewag van de overeenkomst. “Omdat in de berichtgeving het accent lag op ziekenhuis en zorgverzekeraar, kon de vraag rijzen of de eerste lijn in Zuid-Limburg was gekend in de ambities. En zo ja, welke invloed had de eerste lijn uitgeoefend?
Verder lezen? U kunt dan hier inloggen om het gehele artikel te lezen.

  1. Belangrijk in deze is dat ook kleinere aanbieders in de 1e & 2e Lijn niet vergeten worden.
    Een kleinere speler telt niet echt mee, maar de kracht, toegankelijkheid en deskundigheid van deze kleinere aanbieders zijn van evident belang om
    ons zorgstelsel overeind te houden.

Comments are closed.