Verpleegkundig specialist ouderenzorg: basis voor de toekomst

Verpleegkundig specialisten ouderenzorg kunnen de druk op de huisartsenzorg verlichten nu
Nederland vergrijst.

Verpleegkundig specialist ouderenzorg: basis voor de toekomst

Ons land vergrijst, dubbel. Er komen meer ouderen en we worden ouder. De druk op de huisartsenzorg neemt toe, ook omdat we zorg dicht bij huis willen verlenen. Toekomstbestendige oplossingen zijn nodig. Met inmiddels twee verpleegkundig specialisten ouderenzorg denkt huisartsenpraktijk De Linie in Doesburg daarvoor een belangrijke stap te hebben gezet.

75+ en meerdere problemen

“We zijn ermee begonnen als experiment”, vertelt Carien Kloek, een van de vijf huisartsen bij Huisartsenpraktijk De Linie. “Maar voor we het wisten, konden we niet meer zonder.” Verpleegkundig specialist (VS) ouderenzorg Irma Damen neemt samen met collega Marieke Veugelink de zorg op zich voor de circa 178 kwetsbare ouderen in de praktijk. Kwetsbaar betekent in dit geval 75 jaar en ouder met meerdere problemen op verschillende terreinen, waarbij onder andere wordt gekeken naar cognitie, nierfunctie, comorbiditeit en polyfarmacie.

Kloek: “In 2011 al realiseerden we ons dat de vergrijzing alleen maar zou doorzetten en dat we die zorg als huisartsen in ons eentje niet aankunnen.” Anders gezegd: ouderenzorg is veelomvattend en tijdsintensief, en daarom bij uitstek geschikt voor een VS die over een breed palet aan vaardigheden beschikt. Dit inzicht leidde in Doesburg tot het besluit om Damen, toen werkzaam als praktijkverpleegkundige, op te leiden tot VS ouderenzorg.

Regiebehandelaar

Bij het eerste huisbezoek voert Damen een assessment uit aan de hand van de eerste veertien Easycare-trap 1-vragen, een methode om kwetsbaarheid vast te stellen. Eventueel aanvullend onderzoek, denk aan medicatiebeoordeling of cognitief onderzoek, gebeurt op basis van de handreiking geriatrisch assessment voor de specialist ouderengeneeskunde. Essentieel is dat Damen de regiebehandelaar wordt zodra de situatie in kaart is gebracht en een care-planning is afgesproken. Zij neemt de patiënt geheel in zorg, waarmee ze de huisarts een groep bewerkelijke patiënten uit handen neemt.

Verpleegkundig specialist ouderenzorg

Verpleegkundig specialist ouderenzorg Damen: “Als mijn medische kennis tekortschiet overleg ik met de huisarts, maar voor het grootste deel werk ik zelfstandig. Bij terminale zorg is er meer overleg en zo nodig pakken we de zorg samen op. Mijn lijntjes naar alle zorgverleners van de patiënt zijn kort.” Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met KOH.

Lees hier meer artikelen van onze partner KOH.

Auteur: Karen Voors

  1. Het lijkt een leuk en nuttig initiatief.
    Maar wat vinden de ouderen hier zelf van?
    Hoe is hun reactie en ervaring? Wordt dat meegenomen in de evaluaties?
    Hoe is de relatie met mantelzorgers cq familie van de ouderen?
    Wordt daar actief een relatie mee onderhouden zoals bijvoorbeeld ook was met de huisarts?

Comments are closed.