Zelfredzaamheid en de rol van partijen in het sociaal domein

Zelfredzaamheid en herstel van burgers: Pameijer heeft concrete opvattingen over wat dit qua begeleiding vergt van de partijen in het sociaal domein.

Zelfredzaamheid en de rol van partijen in het sociaal domein

De eerstelijnsgezondheidszorg krijgt in toenemende mate te maken met mensen die van oudsher in de tweedelijns-ggz verbleven. Mensen die geen zorg nodig hebben, maar begeleiding naar herstel en zelfredzaamheid. Pameijer heeft concrete opvattingen over wat dit vergt van de partijen in het sociaal domein.

De organisatie zette een afzonderlijke entiteit op onder de naam +Vijf, met als doel andere aanbieders te helpen en inspireren. Directeur Jan Alblas: “Met +Vijf bedenken we programma’s voor het sociaal domein die de eigen kracht en mogelijkheden van mensen versterken en zo hun afhankelijkheid van zorgprofessionals verkleinen. We werken daarin steeds meer samen met gemeenten, woningcorporaties, welzijnswerk en stedenbouwkundigen.”

Verbinding

Hij vervolgt: “Vijf jaar geleden was dat ondenkbaar. Maar het is wel nodig, want het aantal kwetsbare mensen neemt toe en de buurt of wijk kan veel voor hen betekenen nu de sociale voorzieningen afnemen. Als je weet dat ontmoeten de basis is voor verbinding en kan leiden tot wederkerigheid, kun je daar in de logistiek van een wijk rekening mee houden. Architecten en stedenbouwkundigen hebben daar steeds meer oog voor. Hetzelfde geldt voor bedrijven als Philips, die technologie ontwikkelen die de afhankelijkheid van kwetsbare mensen vermindert. Een smart spiegel die weet wat voor weer het is en je vertelt welke kleren je aan kunt doen, is een sprekend voorbeeld. Een zorgrobot ook.”

In paniek

Bianca den Outer is partner bij jb Lorenz. Zij zegt: “Als ik in gesprek met gemeenten vraag of ze hierin gaan investeren, raken ze helemaal in paniek. Maar kijk naar het personeelstekort in de zorg. Dat is natuurlijk niet het enige argument, maar het maakt wel duidelijk dat een andere kijk op zorg en sociaal domein onontkoombaar is.” Alblas knikt: “Klopt, je moet het anders organiseren. In onze Buurtcirkels zijn gemeenten dan ook wel geïnteresseerd. Vooral uit financieel oogpunt, maar dat is oké.”

Private sector

Als Den Outer stelt dat het jammer is dat de private sector nog niet bij deze ontwikkeling betrokken wordt, reageert Alblas: “Ook dat verandert. Vroeger hadden we dagbesteding. Op een gegeven moment dachten we: als we die mensen dan toch pannenlappen laten maken, laten we dan eens in gesprek gaan met Kookpunt en De Bijenkorf. Dat werkte. Je kunt voor iedereen met een beperking aangeven tot welk niveau van werken die in staat is. Dat is de juiste basis om met deze mensen naar werkgevers te stappen. Niet met de boodschap: hier heb je er tien, maar met een helder verhaal over profiel en coaching. Daarnaar blijkt er zoveel vraag te zijn dat we zelfs wachtlijsten kregen.”

Zelfredzaamheid

Toch is Alblas het met Den Outer eens dat de gemeenten nog traag zijn in hun besluitvorming over bijvoorbeeld begeleiding van burgers naar zelfredzaamheid en herstel. “Maar ze móeten wel visie ontwikkelen, want ze hebben een verantwoordelijkheid voor deze mensen.”

Lees hier meer over dit onderwerp.