Zelfredzaamheid en de rol van partijen in het sociaal domein

Zelfredzaamheid en herstel van burgers: Pameijer heeft concrete opvattingen over wat dit qua begeleiding vergt van de partijen in het sociaal domein.

PREMIUM Zelfredzaamheid en de rol van partijen in het sociaal domein
De eerstelijnsgezondheidszorg krijgt in toenemende mate te maken met mensen die van oudsher in de tweedelijns-ggz verbleven. Mensen die geen zorg nodig hebben, maar begeleiding naar herstel en zelfredzaamheid. Pameijer heeft concrete opvattingen over wat dit vergt van de partijen in het sociaal domein.De organisatie zette een afzonderlijke entiteit op onder de naam +Vijf, met als doel andere aanbieders te helpen en inspireren. Directeur Jan Alblas: “Met +Vijf bedenken we programma’s voor het sociaal domein die de eigen kracht en mogelijkheden van mensen versterken en zo hun afhankelijkheid van zorgprofessionals verkleinen. We werken daarin steeds meer samen met gemeenten, woningcorporaties, welzijnswerk en stedenbouwkundigen.”
Verder lezen? U kunt dan hier inloggen om het gehele artikel te lezen.