Zorginkoop: ‘Voor 2021 moet het echt anders’

Zorginkoop: huisartsen en eerstelijnsorganisaties hadden meer verwacht van de afspraken met verzekeraars voor 2020.

Zorginkoop: ‘Voor 2021 moet het echt anders’

Wat vinden huisartsen en eerstelijnsorganisaties van de afspraken zorginkoop 2020? André Louwen reflecteert op de eerste uitkomsten van de InEen contracteringsmonitor. Zijn boodschap voor zorgverzekeraars: we hadden meer verwacht en bij de contractering voor 2021 moet het echt anders. De nood is heel hoog. Louwen is bestuurslid van InEen.

Licht achteruitgegaan

Wat geven huisartsen en eerstelijnsorganisaties in het algemeen aan? Louwen: “De zorgafspraken voor 2020 doen geen recht aan de urgente problemen in de huisartsenzorg. Er is een alsmaar groeiende werkdruk, onder meer door kwetsbare ouderen en ggz-problematiek, en de capaciteitsproblemen blijven toenemen. Dit vraagt om een forse versterking van de organisatiegraad en -kracht en investeringen in regionale ict en e-health. Dat zien we niet terug in de zorginkoop. De investeringen in organisatie & infrastructuur zijn minder gegroeid dan de indexering; zelfs licht achteruitgegaan als je de prijsontwikkelingen ervan aftrekt.”

Uitdagingen

Hoe valt dit te rijmen met het Hoofdlijnenakkoord? Louwen: “In dat akkoord is afgesproken dat de huisartsenzorg een jaarlijkse groeiruimte heeft van 6,5%. Dat wordt bij lange na niet gehaald. In totaal wordt voor ketenzorg en alle O&I samen maar 2% meer uitgetrokken. Voor de GEZ en wijkmanagement stellen de zorgverzekeraars zelfs bijna 5% mínder beschikbaar. Regionaal zijn er verschillen per zorgverzekeraar, maar de teleurstelling overheerst. Om alle uitdagingen aan te kunnen, moet er meer geïnvesteerd worden in infrastructuur, ict, slimme werkwijzen en de bemensing van de regionale organisaties.”

Extra mensen en middelen

Wat is vooral nodig voor de zorginkoop 2021? Louwen: “Er is organisatiekracht nodig om de regiovisies en -plannen uit te voeren. Vorig jaar werd daar nog hard aan gewerkt, nu heeft vrijwel elke regio een plan klaar. Om er volop mee aan de slag te gaan, zijn extra mensen en middelen nodig. De ene regio zal die inzetten voor ict, de andere voor wijkmanagement. Laat iedereen daar eigen verstandige keuzes in maken. Om zorgverzekeraars en huisartsen hierbij te helpen, heeft InEen samen met de LHV en het NHG de notitie ‘Bouwstenen voor een regionale organisatie’.

Zorginkoop

De monitor van InEen over zorginkoop werd ingevuld door circa honderd leden. De resultaten zijn hier te vinden. Hier is ook de notitie ‘Bouwstenen voor een regionale organisatie’ gepubliceerd.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Auteur: José van der Waerden