Huisartsenzorg: crisis oplossen primair taak dokters zelf

Huisartsenzorg en crisis zijn woorden die dikwijls in één adem worden uitgesproken. De dokters moeten zelf de primaire rol spelen in de oplossing, stelt Stanley Alards.

Huisartsenzorg: crisis oplossen primair taak dokters zelf
Verder lezen? Hier kunt u inloggen.

Stanley Alards is manager zorg van Menzis. Hij zegt: “We zien een crisis in huisartsenland. De problematiek van praktijkopvolging wordt steeds groter en huisartsen worden belast met een groeiend aantal taken. We moeten ons afvragen of we niet te veel van huisartsen verwachten: ouderen, chronisch zieken, verwarde mensen… De druk komt dáár terecht waar de zorgketen start, en dat is bij de huisartspraktijk.”

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Volgens Alards kunnen huisartsen met de juiste ondersteuning en in samenwerking met de voor ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JZOJP) relevante partijen de crisis in de huisartsenzorg oplossen. De doelstellingen van JZOJP vragen om oplossingen op regioniveau, zegt hij. “Daarom gaan wij ook meer regiogericht werken. Dat lijkt met het oog op de contourennota logisch, maar niet alle zorgverzekeraars zetten deze stap al zo nadrukkelijk. Toch moet JZOJP een integrale regionale aanpak zijn en moet je met alle lokale aanbieders van zorg en welzijn en met de lokale politiek aan tafel. Niet meer in kokers denken, want dan blijft alles hetzelfde. En de huisarts is de basis, dus geven we in ons inkoopbeleid nadrukkelijk ruimte om huisartsen de S2- en S3-gelden te laten benutten voor innovatie.”

Regionale aanpak

De regionale aanpak die Alards hier beschrijft, sluit goed aan op wat de huisartsen en InEen ook zelf zien als oplossingsrichting. De zorggroep/regionale huisartsenorganisatie speelt hierin een belangrijke rol. Om op regioniveau afspraken te kunnen maken, zijn deze organisaties hard nodig. Bovendien hebben die organisaties een duidelijke rol in het ontlasten van de huisartsen(praktijken) door thema’s als arbeidsmarktproblematiek en digitalisering gezamenlijk op te pakken.

Crisis huisartsenzorg

“Er moet een crisis, een gevoel van urgentie gaan ontstaan voordat huisartsen zich anders gaan organiseren”, zegt hij. “Die crisis is er nu en die biedt kansen.” Moet de overheid hierin de regie pakken? Alards: “In de integrale aanpak die nu nodig is, is het sterker als die uit de beroepsgroep komt dan dat weer nieuwe regels worden opgelegd. Dit verklaart ook waarom wij zo sterk inzetten op de regio. In onze kerngebieden hebben we samen met de aanbieders – de huisartsenorganisaties, ziekenhuizen, aanbieders in de ouderenzorg en de ggz – regiobeelden opgesteld om in kaart te brengen waar de zorg heengaat en hoe we elkaar kunnen helpen om daarin alle partijen in hun juiste rol te zetten. Daarin zien we de huisarts als het begin van de zorginfrastructuur. Modernisering van de huisartsenzorg is het juiste uitgangspunt om de verandering in te gaan. De huisarts is het begin van de oplossing.”

Lees hier meer over dit onderwerp.

  1. Nogal wat huisartsen dragen allerhande oplossingen aan. Die gaan vervolgens grofweg langs 3 meetstations. 1 : past het in hoe zv’s zorg graag georganiseerd zien (de liefst één mal voor de gehele 1elijn is vooral ingegeven door ZV’s) 2: gaat het wel uit van schaalvergroting 3: kan het op voorhand financieel uit. Veel kansrijke plannen stranden ergens op 1 van die meetstations. Wil men nu dat het vanuit huisartsen zelf komt: gun hun dan wat vertrouwen en geef ze een mandaat. Faciliteer ipv als keurmeester gedurende die transitie op te treden.

  2. Dat financiële haalbaarheid een rol speelt lijkt mij redelijk. In hoeverre schaalvergroting een uitgangspunt moet zijn, is een interessant onderwerp voor verdere discussie.

Comments are closed.