Event Abonneren
×

Eenzaamheid: andere benadering gewenst

Eenzaamheid van burgers vergt een andere benadering door professionals en organisaties dan wat nu vaak de praktijk is. “Ga naar mensen toe, toon interesse.”

Eenzaamheid: andere benadering gewenst

Dossier: Meer informatie over Martin Pragt is hier te vinden.

Een professional of organisatie die sociale uitsluiting wil tegengaan met een inloopmiddag voor de doelgroep, slaat de plank mis. Zoek eenzame mensen juist op in hun thuissituatie. Dat adviseert Martin Pragt, zelf ervaringsdeskundige op het vlak van eenzaamheid. Hij zegt: “Wie in gesprek gaat met eenzame personen en zich in hun situatie verplaatst, zal zich realiseren waarom zij niet naar een voor hen georganiseerde bingomiddag van de gemeente komen. Als je nooit bezoek krijgt, als er nooit iemand is die je persoonlijk aanspreekt, voel je je buitengesloten en ga je de deur niet uit.”

Vertrouwen winnen

Pragt vervolgt: “Hoe goed het ook is bedoeld, houd als gemeente op met activiteiten organiseren. Ga naar mensen toe, toon interesse en probeer bij hen vertrouwen te winnen om wél de buitenwereld in te gaan. Of stel, je ziet iemand regelmatig in zijn eentje buiten op een bank zitten. Je kunt die persoon aanspreken: U zit hier vaak, ik zou u graag beter willen leren kennen.”

Lef

Denken en beleven vanuit het perspectief van de burger. Pragt stipt een hierbij vaak voorkomende valkuil aan met een oneliner: “Je moet er geen lást van hebben dat je opgeleid bent.” Hij legt uit: “Een arts is opgeleid om een probleem vanuit medisch oogpunt te bekijken. Een wijkverpleegkundige heeft geleerd vanuit het huishouden te denken en een maatschappelijk werker vanuit het psychisch hart. Dat leidt er bijna automatisch toe dat je de cliënt gekleurd benadert: vanuit je kennis als arts, wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker. Dit impliceert het risico dat je de ander uitsluit als mens en hem reduceert tot cliënt of patiënt. Heb het lef om je positie te verlaten en van mens tot mens te communiceren. Zeker bij sociale uitsluiting is dit belangrijk: bij deze groep gaan de acceptatie en relatie vaak vóór de boodschap.”

Nasleep coronacrisis

Bauke Koekkoek is crisisdienstverpleegkundige. Hij staat ook bekend als lector Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Volgens Koekkoek gaat de nasleep van de coronacrisis organisaties waarschijnlijk dwingen hulpverlening – ook bij eenzaamheid – op een andere wijze te organiseren.

Hij zegt: “De overheid heeft ontzettend veel geïnvesteerd om de maatschappij enigszins draaiende te houden. Ik kan me niet voorstellen dat, wanneer corona geluwd is, er opeens veel geld kan bijkomen in het sociaal domein en de gezondheidszorg. Terwijl de vraagt groeit, zal de capaciteit dat niet doen. We zullen dus moeten kijken naar andere vormen dan alleen maar individuele hulpverlening. Misschien wordt straks meer groepsgewijs georganiseerd, misschien komen er meer contacten met lotgenoten en misschien gaan ervaringsdeskundigen een grotere rol spelen.”

Eenzaamheid

Koekkoek had al vóór de coronacrisis het idee dat organisaties initiatieven kunnen opzetten waarbij vitale senioren en hulpbehoevende leeftijdsgenoten met elkaar in contact worden gebracht. Leeftijdsgenoten die bijvoorbeeld kampen met eenzaamheid. “Menige 65-plusser heeft de tijd én de maatschappelijke bewogenheid om iets voor anderen te doen. Je kunt denken aan het helpen invullen van formulieren of iemand gezelschap houden. Ik noem dit levensfase-samenwerking.”

Lees hier meer over dit onderwerp.

 1. Wij zijn kleine dorpen. Samen met de gemeente en burgerinitiatieven hebben we veel geïnvesteerd in samen iPad cursussen en smartphone cursussen opzetten en uitvoeren.
  Er wordt gewerkt met activiteiten apps, met valpreventie en valdetectie. De mensen die dit samen doen bouwen nieuwe contacten op en stimuleren elkaar. Er zijn nauwelijks zieken.
  Wij zoeken naar zorgverzekeraars die zoiets financieel willen ondersteunen. En dan bedoel ik via de dokter deze hulpmiddelen voorgeschreven krijgen, zodat ze binnen de verzekering vallen.
  Preventie wordt onvoldoende gezien!!
  Als jullie met alle partners praten, denk dan eens vanuit de burger! Hoe kan hij via de zorgverzekeraar
  gestimuleerd worden om preventief bezig te zijn.

Comments are closed.