Praktijkverpleegkundigen waardevol: column Ria Karamat Ali

Praktijkverpleegkundigen zijn waardevol, maar er is meer tijd en financiering nodig om hen optimaal te kunnen laten functioneren.

Praktijkverpleegkundigen waardevol: column Ria Karamat Ali
Verder lezen? Hier kunt u inloggen.

Ria Karamat Ali werkt als praktijkverpleegkundige ouderen in drie huisartsenpraktijken in de wijk Overvecht, Utrecht. In haar column voor De Eerstelijns schrijft ze wat haar wens is.

Snel schakelen

“Mijn grote wens is dat de praktijkverpleegkundige over vijf jaar normaal is. Mijn werk bestaat uit zowel pro- als reactieve zorg. Ik inventariseer problemen in verschillende domeinen (4D-model) en maak met de oudere en de mantelzorger een plan dat ik overleg met de huisarts. Ik kan verwijzen naar paramedici of sociaalmaatschappelijke hulp. Ik coördineer de zorg en overleg met alle betrokkenen en ik onderhoud de actuele gegevens van hen. Ik werk vanuit het HIS met de actuele informatie en schakel snel met de huisarts en ik ken de praktijk en de wijk op mijn duimpje. Ik zorg dat er structureel maandelijks overleg is met de wijkverpleging op de praktijk en vaak ben ik namens de praktijk bij mdo’s of organiseer ik deze. Ik verdiep mij in de (veranderende) regelgeving van de Zvw, Wmo, Wlz en Wzd, want het wordt de oudere burger niet makkelijk gemaakt.”

Praktijkverpleegkundigen waardevol

Het levert de huisarts veel op wanneer de zorgprocessen rond complexe patiënten goed in beeld zijn, aldus Karamat Ali. Praktijkverpleegkundigen waardevol. Ze schrijft: “De huisarts kan zich zo richten op de medische problemen in de context van de beschikbare informatie. Bij plotselinge veranderingen of een crisis kunnen we snel reageren en we zien problemen ook beter aankomen. Goede zorg bij complexiteit vraagt om een brede blik en afstemming met de betrokken behandelaars, zorg- en hulpverleners. Als dit goed lukt, kan het onder- of overbehandeling voorkomen. Patiënten ervaren het als prettig en wijzelf worden blijere professionals. In Overvecht noemen wij dat Krachtige basiszorg. Het goed in beeld krijgen van de meest kwetsbare ouderen in de populatie in deze drie praktijken lukt mij nu niet volledig. Het ontbreekt mij aan tijd en er is geen financiering voor. Hoe zal dat zijn over vijf jaar? Is er dan ruimte en financiering voor een praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk?”