Event Abonneren
×

Branchevereniging AZN blij met nieuwe Wet Ambulancezorgvoorzieningen

De Wet ambulancevoorzieningen is na zeven jaren een feit! De Eerste Kamer deed de Wet Ambulancezorgvoorzieningen begin deze week als hamerstuk af.

Branchevereniging AZN blij met nieuwe Wet Ambulancezorgvoorzieningen

Persbericht: Ambulancezorg Nederland

Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland: “De Nederlandse ambulancezorg heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een eenvoudige houten kar tot een moderne hightech zorgvoorziening. Ik ben dan ook zeer content met de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen, want die is belangrijk voor de positie van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Zij verlenen al jarenlang ambulancezorg die zich qua niveau mag rekenen tot de beste in de wereld. De nieuwe wet geeft de RAV’s de zekerheid dat zij in hun regio de ambulancezorg mogen blijven verlenen. Ook borgt de Wet de continuïteit en kwaliteit van de ambulancevoorzieningen en daarmee de continuïteit en kwaliteit van de zorg voor onze patiënten. En daar draait uiteindelijk alles om”.

Aanwijzing

De huidige regionale ambulancevoorzieningen hebben op basis van artikel 6 van de Tijdelijke wet ambulancezorg een aanwijzing voor het verlenen van ambulancezorg. Als de Wet ambulancezorgvoorzieningen in werking is getreden blijven deze aanwijzingen gelden. Met andere woorden, de huidige aanwijzing wordt (stilzwijgend) verlengd.

Eén aanbieder per regio

Per veiligheidsregio is er, net als in de huidige situatie, één organisatie die verantwoordelijk is voor het verlenen van ambulancezorg. Deze regionale ambulancevoorziening heeft daarbij het alleenrecht en de plicht om in de veiligheidsregio ambulancezorg te leveren. De zorgverzekeraar heeft zorgplicht en vervult de inkooprol in de gehele acute zorg. De rollen van ambulancevoorziening en zorgverzekeraar samen borgen de continuïteit van de ambulancezorg als onderdeel van de keten van acute zorg.

Inkoop ambulancezorg

Met het oog op de continuïteit van de ambulancezorg wordt ook de inkoop van ambulancezorg door zorgverzekeraars in representatie voortgezet. Dat betekent dat de twee grootste zorgverzekeraars in de regio namens alle zorgverzekeraars inkopen.

Van 1971 tot nu

“In 1971 is de Wet ambulancevervoer vastgesteld en gefaseerd in werking getreden. Na veel tussenstappen is de Tijdelijke wet ambulancezorg in 2012 aangenomen, die vervolgens ook nog met drie jaar werd verlengd. Het geeft rust dat we als ambulancesector nu een definitieve Wet ambulancezorgvoorzieningen hebben die ons ondersteunt in dat waar wij toe op aarde zijn: het verlenen van de beste acute zorg voor de patiënt’’, besluit Noten.

In de komende editie van De Eerstelijns leest u een interview met AZN-voorzitter Han Noten. De verschijningsdatum van editie 5 is vrijdag 4 september.