Community Abonneren
×

De zomer van preventie: Deel 1 | Inleiding

Preventie: van ondergeschoven kindje naar kern van gezondheidsbeleid

De zomer van preventie: Deel 1 | Inleiding

Preventie heeft van het ministerie van VWS jarenlang weinig aandacht gekregen. Edith Schippers vond dat preventie en betutteling te dicht bij elkaar lagen om zich er als minister van volksgezondheid erg mee bezig te houden. Ook de zorgverzekeraars hadden er weinig oog voor, met als argument: wij doen de investering maar als de verzekerde vervolgens overstapt naar een concurrent geniet die de voordelen.

Maar inmiddels is het beeld nadrukkelijk aan het kantelen.

Alle pijlen op preventie

Drie zaken komen nu bij elkaar. Ten eerste hebben we gezien dat leefstijl gerelateerde aandoeningen een risicofactor zijn bij corona. Ten tweede waarschuwen intensivisten van het Radboudumc afgelopen juni in NRC Handelsblad dat inzet op meer IC-capaciteit een verkeerde reflex is, maar dat we ons veel meer moeten richten op preventie. En ten derde heeft het ministerie van VWS aan alle regio’s gevraagd om een feitelijk beeld te maken van de sociale en gezondheidssituatie en -opgave per regio. Zorgverzekeraars zijn gevraagd een rol te nemen in de totstandkoming hiervan. En de manier waarop ze hiermee aan de slag gaan, toont dat de kern voor het toekomstbeleid versterkte aandacht voor preventie is. Dat sluit aan bij waar VWS mee bezig is, niet alleen met de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) en Welzijn op Recept, maar ook met de kennisagenda preventie en de contourennota waaraan ze op dit moment de laatste hand legt.

Perspectieven op preventie

Huisartsen hebben aangegeven niet ‘van de preventie’ te zijn. Maar ze zijn wel degenen die patiënten in de spreekkamer krijgen met de boodschap “Dokter ik slaap de laatste tijd zo slecht” of “Dokter ik weet dat ik ongezond leef, maar ik weet niet waar ik moet beginnen om dat te veranderen”. Hierin ligt de basis voor wat we lezers in juli en augustus exclusief online aanbieden. We belichten het onderwerp preventie in opeenvolgende publicaties vanuit verschillende kanten. Hierbij beginnen we met een huisarts – Henk Schers – die nadrukkelijk stelt wél ‘van de preventie’ te zijn en daarmee zijn collega’s een interessante spiegel voorhoudt. Daarnaast belichten we de perspectieven van de vier partijen die beleidsmatig een rol spelen in het onderwerp preventie: het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de gemeenten en de zorgverzekeraars.

Dan econoom Marcel Canoy, die de belangen van de diverse betrokken partijen bij het onderwerp preventie tegen elkaar afweegt, en vanuit zijn functie als economisch adviseur bij de Autoriteit Consument en Markt belicht welke ruimte bestaat om samen te werken in preventie.

Tot slot laten we de opstellers van het Raamplan Artsopleiding aan het woord, over hun stellingname waarom (huis)artsen volgens hen wél ‘van de preventie’ moeten zijn.

Frank van Wijck
Hoofdredacteur De Eerstelijns

De hele serie lezen? Hier vindt u het dossier.