Huisartsen Zeeland: op weg naar toekomstbestendige zorg

Huisartsen in Zeeland streven naar toekomstbestendige eerstelijnszorg binnen hun provincie. Twee oud-collega’s spelen hierin een belangrijke rol.

Huisartsen Zeeland: op weg naar toekomstbestendige zorg

Oud-huisartsen Frank van den Berg en Roel Ubels gaan in gesprek met de 57-plussers onder de vakgenoten in hun provincie Zeeland. De informatie die ze hopen op te halen, legt de basis voor een programma om hier toekomstbestendige huisartszorg te realiseren. De feiten liegen er niet om: het wordt tijd dat dit er komt.

Probleem opvolging

Zeeland is niet de enige provincie die te kampen heeft met opvolgingsproblematiek van huisartspraktijken, maar het is wel een bijzondere. Niet alleen omdat het aantal 57+-huisartsen er groot is (zeventig), maar ook omdat het een provincie is waarin het aantal ouderen hard groeit en steeds meer jongeren wegtrekken naar de Randstad. Jonge huisartsen kunnen dit ervaren als een handicap voor vestiging. Hoewel er voor partners meer dan voldoende interessant hoogwaardig werk te vinden is, leeft het beeld dat dit in Zeeland niet eenvoudig is. Zelfs waarnemers zijn er niet veel.

Tijdige Overdracht Planning

Zorgverzekeraar CZ ziet dat de continuïteit van huisartsenzorg in de provincie in gevaar kan komen en heeft daarom samen met de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en de ondersteunende eerstelijnsorganisatie Nucleuszorg het initiatief genomen voor het programma toekomstbestendige huisartsenzorg. Onderdeel hiervan is de opzet van een TOP-team (Tijdige Overdracht Planning), bestaand uit de oud-huisartsen Frank van den Berg en Roel Ubels. Zij inventariseren bij de zeventig 57+-huisartsen in de provincie hoe die hun praktijkoverdracht voor zich zien en tegen welke problemen zij aanlopen bij het vinden van opvolgers.

Ruimte voor gesprek

De twee oud-huisartsen gaan niet op eigen houtje op stap. Het proces begint bij CZ. Zorginkoper Nathalie van Schoonhoven legt uit: “We benaderen per brief de 57+-huisartsen om het TOP-team aan te kondigen en te vragen of ze openstaan voor een gesprek. Door corona heeft het onderwerp even stilgelegen, maar er is nu weer ruimte voor. In de aanloop naar het proces – dat nu gaat starten – hebben we al wat huisartsen gesproken en we merken dat die er ook voor openstaan. Maar we willen hen juist de ruimte geven om het gesprek aan te gaan met Frank en Roel, twee ervaringsdeskundigen op de thematiek van praktijkopvolging.”

Zo concreet mogelijk

Hoewel Van den Berg en Ubels een door hen zelf opgestelde checklist van aandachtspunten op zak hebben, willen ze de gesprekken met hun 57+-collega’s open aangaan. “Het moet uit hen komen”, zegt Ubels. “We willen de opties en de problemen die ze zien zo concreet mogelijk maken. Wanneer willen ze de praktijk overdragen? Willen ze in één keer met pensioen of willen ze nog blijven waarnemen? Wat zien ze als obstakels en mogelijke oplossingen daarvoor? Hoe kijken ze zelf aan tegen hun toekomstbestendigheid? Willen ze meewerken aan versterking daarvan? Is het een opleidingspraktijk? Hebben ze behoefte aan een onafhankelijke praktijkscan? Hebben ze behoefte aan een praktijkmanager? Is ondersteuning nodig in automatisering?”

Huisartsen Zeeland

Het plan is de informatie uit de gesprekken schematisch op te schrijven, zodat er grote lijnen uit te destilleren zijn voor huisartsen in Zeeland. “Gaan de betreffende huisartsen akkoord, dan zullen we die informatie delen met CZ, de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en Nucleuszorg”, zegt Van den Berg. “Deze aanpak houdt de positie van Roel en mij zuiver. Als wij geen vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren, zijn we gauw uitgerangeerd.”

Lees hier meer over dit onderwerp.