Integratie zorg

Integratie van zorg: het Denkraam Integratie Zorgprogramma’s is op 28 mei geaccordeerd tijdens de online algemene ledenvergadering van InEen.

Integratie zorg
Verder lezen? Hier kunt u inloggen.

Ja, de zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen zijn succesvol, stelt InEen-bestuurder Maarten Klomp. “Neem het programma voor diabetes type 2. Steeds meer mensen met dit type diabetes krijgen tegenwoordig zorg die voldoet aan de richtlijnen en standaarden. Tien jaar terug was dat nog maar dertig procent. De kans op complicaties en ziekenhuisopnames is beduidend kleiner geworden. Zowel de patiënten zelf als de samenleving plukken de vruchten van dit succes.”

Meer persoonsgericht

Dat is goed nieuws, maar het kan nóg beter, vervolgt Klomp. Want door de zorgprogrammering is de zorg voor patiënten met een chronische aandoening in de afgelopen jaren te veel geprotocolleerd. “Het is te veel één-op-één op richtlijnen gebaseerd, te zeer ziektegericht en te weinig persoonsgericht. Dat betekent dat we in onze zorg onvoldoende rekening houden met de drijfveren, mogelijkheden, behoeften en voorkeuren van de individuele patiënt. Terwijl we als huisartsen juist vinden dat de zorg een samenspel moet zijn van die individuele behoeften en voorkeuren, gecombineerd met wetenschappelijk bepaalde doelen en richtlijnen. En dat in een proces van gedeelde besluitvorming tussen behandelaar en patiënt.”

De mens als geheel

Daar komt nog iets bij: patiënten met meerdere chronische aandoeningen zijn onvoldoende geholpen met de afzonderlijke zorgprogramma’s. “Een patiënt met diabetes en COPD wordt de ene week behandeld volgens het zorgprogramma diabetes, en de week erna volgens het zorgprogramma COPD. Waar we naartoe willen is individuele zorgverlening voor de mens als geheel, met een of meerdere aandoeningen. En met meer aandacht voor alle aspecten van positieve gezondheid, want een patiënt is zoveel meer dan zijn ziekte.”

Die benadering past goed bij de kernwaarden van de huisartsenzorg die tijdens de Woudschoten-conferentie 2019 zijn vastgesteld, weet Klomp. “Een van die kernwaarden is dat de huisarts een medisch generalist is die met een brede overstijgende blik integrale zorg levert. Huisartsen willen integrale zorg, geen kokerzorg.”

Integratie zorg

Het Denkraam Integratie Zorgprogramma’s beschrijft de vervolgstappen op weg naar een volledig integrale benadering van alle chronische zorg vanuit een persoonsgerichte aanpak, legt Klomp uit. Hier vindt u het Denkraam Integratie Zorgprogramma’s.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Auteur: Michel van Dijk