Verrassingen vóór zijn met surprise question

Zou ik als huisarts verbaasd zijn als deze patiënt binnen twaalf maanden overlijdt? Nee? Dan is er goede reden om het gesprek aan te gaan met de patiënt over wat die nog van het leven verwacht. “Nee betekent feitelijk het begin van het palliatieve proces”, stelt Henk van Weert, hoogleraar huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC, locatie AMC.

PREMIUM Verrassingen vóór zijn met surprise question
“We vonden dat we huisartsen iets in handen moesten geven om in kaart te brengen hoe hun kwetsbare patiënten ervoor staan”, zegt Henk van Weert. Met ‘we’ bedoelt hij de werkgroep palliatieve zorg van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hij is voorzitter van deze werkgroep, die de surprise question een duidelijke plaats wil geven in haar nota over palliatieve zorg. “Als je als huisarts bedenkt welke patiënten in je praktijk vermoedelijk niet heel lang meer leven, heb je een goede basis voor advance care planning, een basis dus om het gesprek aan te gaan over wat zij nog voor wensen hebben en wat zij nog wel en niet willen.”De surprise question heeft als nadeel dat de testkarakteristieken ervan niet heel erg goed zijn, zegt Van Weert er meteen bij. “Hij identificeert een deel van de mensen niet”, zegt hij. “Maar dat is geen onoverkomelijk bezwaar. Het gaat er vooral om dat je je patiënten eens langsloopt en bedenkt voor wie extra zorg binnen afzienbare tijd nodig zou kunnen zijn. De surprise question kan daarbij behulpzaam zijn. Hij geeft een indicatie om te bepalen met welke patiënten het goed is een wat langer gesprek te voeren.”
Verder lezen? U kunt dan hier inloggen om het gehele artikel te lezen.