Congres Abonneren
×

Acute zorg: reacties op houtskoolschets VWS

Acute zorg: het ministerie van VWS presenteerde in de zomer een houtskoolschets: een discussiestuk over de inrichting en bekostiging.

https://jblorenz.simplicate.nl/site/login

Iedereen in Nederland moet gegarandeerd blijven van acute zorg die goede kwaliteit heeft en toegankelijk en betaalbaar is. Toenmalig VWS-minister Martin van Rijn stuurde in de zomer een ‘houtschoolschets’ hierover naar de Tweede Kamer. Hoe reageert de eerste lijn?

Samengevoegd

“Ik vind het een geweldig plan”, zegt Robert Jansen, voorzitter raad van bestuur Hadoks, huisartsenorganisatie regio Haaglanden. “De acute zorg moet niet langer in vier kolommen worden georganiseerd. In de houtskoolschets staat dat de crisisdiensten van ziekenhuis, huisartsenpost, ggz en vvt worden samengevoegd op het gebied van callcenter, vervoer en behandellocatie.”

Sociaal domein

Roland Ekkelenkamp is voorzitter raad van bestuur bij Medicamus, huisartsenorganisatie in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Hij vertelt: “Ik ben blij met de aandacht voor voorkoming van acute zorg: samen met sociaal domein en ict-ondersteuning, zoals OZOverbindzorg, ervoor zorgen dat kwetsbaren minder professionele hulp nodig hebben. Overdag én in de ANW.”

Ruimte

Erica Posma is directeur-bestuurder van Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland. Zij zegt: “Het is nuttig dat de ideeën en ambities beschreven zijn, maar tegelijkertijd bevat de houtskoolschets voor onze regio weinig nieuws. Het samenbrengen van acute zorgprofessionals die elkaars expertise kunnen gebruiken, zodat de patiënt snel en op de juiste plek wordt geholpen, is al geruime tijd een wens. En we boeken vooruitgang. Op veel vlakken hebben wij al vorderingen gemaakt, maar we willen meer en daar biedt de houtskoolschets ruimte voor.”

Dwingend

Naar de mening van Posma is de houtskoolschets hier en daar dwingend. Bijvoorbeeld met de nadruk op regionale zorgmeldkamers en spoedposten. Ze legt uit: “De grootste uitdaging zal zijn om in elke regio te komen tot een breed gedragen werkwijze en gezamenlijke besluitvorming. Om dat doel te bereiken, is het verstandiger te bouwen op wat er regionaal al is neergezet qua samenwerking op het gebied van acute zorg. Dat werkt beter dan een bepaalde aanpak op te leggen.”

Regionaal maatwerk

Ekkelenkamp plaatst ook een kanttekening: “De houtskoolschets licht één probleem uit – acute zorg– zonder te kijken naar de huidige samenhang in 24/7-zorgaanbod in onze regio’s. Schaalvergroting, verschillende vormen van acute zorg onder één dak brengen: het wordt gepresenteerd als een panacee voor elke regio. Maar we hebben regionaal maatwerk nodig in plaats van een blauwdruk.”

Acute zorg

Jansen noemt ook een aantal uitdagingen na de verschijning van de houtskoolschets acute zorg. “Als je diensten van vvt, ggz, laagcomplexe acute ziekenhuiszorg en huisartsenpostzorg wilt samenvoegen, moet je beseffen dat deze aanbieders stuk voor stuk een ander adherentiegebied hebben. Het ziekenhuis bedient bijvoorbeeld niet precies hetzelfde gebied als de ggz. Om te komen tot één regionaal zorgcoördinatiecentrum en congruentie van gebieden, zal je aan zorgruilverkaveling moeten doen, zoals ik het noem.”

Gerelateerde berichten