Event Abonneren
×

Zorgpraktijk basis voor digitalisering

De zorgpraktijk is het beginpunt voor eerstelijnsorganisaties die een regionale visie op digitalisering formuleren, zegt Jan de Boer.

Zorgpraktijk basis voor digitalisering

We hebben een HIS nodig, we moeten een app. Bij digitalisering wordt vaak meteen gedacht in termen van toepassingen, weet eigenaar Jan de Boer van adviesbureau WeDoTrust. “Het is belangrijk dat je eerst vanuit de zorgpraktijk kijkt wat je nodig hebt en wilt bereiken met digitalisering. Als je die kaders en principes vastlegt in een duidelijke visie, kun je ze vervolgens invullen met technische oplossingen. Met deze aanpak voorkom je ook ‘portalitis’: acht patiëntenportalen en zes HIS’en in één regio, die onderling niet communiceren.”

Goede partner

Je ontkomt niet aan een regionale aanpak voor digitalisering, stelt De Boer. “Individuele praktijken kunnen de digitale ontwikkelingen niet meer bijbenen. Daarvoor is het te veel en gaat het te snel. Samenwerken is verder nodig om een goede partner te zijn voor zorgverzekeraars, gemeenten en andere zorgverleners. Zij kunnen niet met individuele praktijken gaan afstemmen. Je creëert samen bovendien inkoopmacht om digitale oplossingen te selecteren die passen bij de behoeften van je regio.”

Achterhoek

Bij het opstellen van een visie moet er steeds aandacht zijn voor de vertaling in de praktijk, geeft De Boer aan. “In trajecten die ik begeleid staat er altijd een agenda met concrete projecten in de visie. Die vormt een leidraad voor de implementatie.” Als concreet voorbeeld noemt hij de Achterhoek, waar huisartsen en bestuurders/managers van Huisartsenzorg Oude IJssel en Huisartsenzorg Oost-Achterhoek onder begeleiding van De Boer werken aan een visie. Op de agenda staan onder andere de ontwikkeling van een app die patiënten kunnen gebruiken voor e-consulten, afspraken maken, herhaalmedicatie aanvragen, zelftriage en inzicht in hun dossier. Maar bijvoorbeeld ook de inrichting van een ict-kennis- en ondersteuningspunt en het digitaal aanvragen van lab- en röntgenonderzoek bij het ziekenhuis.

Vergeet de mens niet

De Boers rol stopt met het vaststellen van de visie. Toch heeft hij nog een advies voor de implementatie. “Vergeet de mens daarbij niet. De techniek werkt meestal prima, maar je moet de organisatie ook inrichten op de nieuwe manier van werken. Zo moeten patiënten ergens terechtkunnen met vragen over het zelf meten en doorgeven van hun bloeddruk. Daarnaast zijn opleidingen nodig om zorgmedewerkers voldoende digivaardig te maken. Het is heel mooi als je lab-uitslagen digitaal uitwisselt. Maar als de huisarts ze niet kan vinden in het systeem, schiet je je doel voorbij. Mooi om te zien dat hier in de Achterhoek veel aandacht voor is.”

Zorgpraktijk

Meer weten over de zorgpraktijk als beginpunt voor digitalisering? Download gratis het digiboek ‘Steeds beter. Op weg naar digitaal leiderschap’ van Jan de Boer e.a. Vul bij bestellen code COVID-19 in.

Auteur: Noël Houben

Gerelateerde artikelen