Congres Abonneren
×

Arbeidsmarkt huisartsenzorg: fictieve krapte?

De arbeidsmarktkrapte voor ondersteunend personeel in de huisartsenzorg is een probleem, maar er zijn variabelen die bewijzen dat dit kan worden opgelost.

Onderzoek door PRO Groep wijst uit dat de verbinding met de arbeidsmarkt suboptimaal is ingericht. Op basis van onderzoeksresultaten is een methode, inclusief een innovatieplatform, ontwikkeld waardoor zorgvraag en zorgcapaciteit in relatie tot elkaar komen te staan. De eerste regio’s zijn al gestart.

Tijdelijke inzet

Directeur-bestuurder Thijs van Kempen vertelt dat PRO Groep dochterorganisatie Robin heeft ontwikkeld. Hij legt uit: “Robins dienstverleningspakket is ingericht op twee niveaus. Het eerste niveau is Robin in de praktijk. Hierbij kan elke huisartsenpraktijk in Nederland gebruikmaken van diensten zoals tijdelijke inhuur, ondersteuning bij werving en selectie en traineetrajecten. We organiseren bijvoorbeeld tijdelijke personele inzet bij langdurig ziekteverzuim of zwangerschap. Onze zorgprofessionals zijn flexibel, getraind in het snel invoegen in de bestaande werksituatie en zijn bekend met de huisartsenzorg en haar verschillende huisartssystemen.”

Regio

“Het tweede niveau is Robin in de regio”, vult Daphne Jansen aan. De relatiemanager zorg bij PRO Groep licht toe: “We werken hierbij samen met regionale huisartsenorganisaties aan strategische capaciteitsplanning. We beginnen met de inrichting van ondersteunende middelen. Denk hierbij aan een digitaal stagepunt, waarbij de werkvloer in direct contact staat met lokale opleiders, en aan een opleidingsplatform voor alle praktijkmedewerkers in de regio. Met dit online platform wordt ontwikkeling bevorderd en uitstroom voorspeld. Aanvullend organiseren we zij-instroomtrajecten. Met huisartsenorganisaties werken we aansluitend toe naar een duurzaam regionaal arbeidsmarktbeleid.”

Arbeidsmarkt huisartsenzorg                                                               

Uiteindelijk zal op de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg zelfs de meest optimale afstemming van vraag en aanbod niet afdoende zijn om de toenemende zorgvraag aan te kunnen, concludeert Van Kempen. “De zorgvraag van 2030 vraagt om innovatie en verandering. Zowel bij zorgprofessionals als patiënten, in structuren en processen en op bestuurlijk niveau en de werkvloer. We starten daarom vanuit ‘Robin in de regio’ met een landelijk innovatieplatform. Onder begeleiding gaan deelnemende huisartsenorganisaties de uitdaging aan om ideeën voor schaalbare innovaties om te zetten in implementaties op regionale of landelijke schaal. PRO Groep faciliteert hierbij in proces, ruimte, uitwerking naar businesscase en levert implementatiekracht. Door de combinatie van een juiste inrichting van de arbeidsmarkt en de nodige innovaties kunnen we samen de zorgvraag van 2030 aan.”

Meer informatie: Daphne Jansen, 06 48 27 06 70.