Gegevensuitwisseling acute zorg: digitalisering hard nodig

Gegevensuitwisseling acute zorg: dit initiatief van InEen en Patiëntenfederatie Nederland, gaat een bijdrage leveren aan de digitalisering hiervan.

Gegevensuitwisseling acute zorg: digitalisering hard nodig

Zorgverleners hebben gegevens over hun patiënten nodig om het werk goed te kunnen doen. Dat geldt zeker in de acute zorg. Digitalisering van de gegevensuitwisseling is daarom hard nodig. Het programma Gegevensuitwisseling acute zorg (GAZ), een initiatief van InEen en Patiëntenfederatie Nederland, gaat hier een bijdrage aan leveren.

Een fax, een handgeschreven briefje, een printje op de buik van de patiënt; in de acute zorg is dit nog steeds een gangbare overdracht van patiënteninformatie. Niet meer van deze tijd, stelt Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland. “Het is tijdrovend, inefficiënt én foutgevoelig. We weten dat er gezondheidsschade kan optreden als er geen actueel medicatiedossier of medische voorgeschiedenis van een patiënt voorhanden is. De patiënt is daarvan de dupe, de medische gevolgen zijn voor hem.”

Goed en snel

Heldoorn is daarom blij dat InEen en de Patiëntenfederatie aan Nictiz en de VZVZ opdracht hebben gegeven het programma digitale Gegevensuitwisseling acute zorg (GAZ) In gang te zetten. Dat dient ertoe te leiden dat in 2021 alle schakels in de acute zorgketen over de digitale patiëntinformatie beschikken die nodig is om goed en snel de juiste zorg te bieden. Voor de patiënt resulteert dat in betere gezondheidsuitkomsten, daar is Heldoorn van overtuigd.

Medische voorgeschiedenis

De kern van het GAZ-programma is de versnelde implementatie van de richtlijn Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp uit 2014. Eind 2021 moet deze richtlijn landelijk zijn ingevoerd. Ja, deze richtlijn heeft zes jaar op de plank gelegen, erkent Maarten Klomp, die als InEen-bestuurder ict in zijn portefeuille heeft. “Dat komt ook doordat het onderwerp concurreert met tal van andere agendapunten van VWS, ziekenhuizen en ict-leveranciers. Er is dus lange tijd geen prioriteit aan gegeven, maar het begon te knellen. Als ik als huisarts mijn collega in de spoedzorg geen digitaal bericht kan sturen met informatie over medicatiegebruik of medische voorgeschiedenis, is dat niet goed geregeld. Het is niet voor niets dat er tijdens de coronacrisis een noodvoorziening is mogelijk gemaakt om meer gegevens van de huisarts digitaal op de huisartsenpost en SEH beschikbaar te krijgen.”

Gegevensuitwisseling

De implementatie van de richtlijn Gegevensuitwisseling in de acute zorg (GAZ) vormt onderdeel van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, dat op 19 februari 2020 is ingeschreven in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader geldt als de norm voor de acute zorgketen en beschrijft de minimale vereisten voor de (regionale) organisatie van de spoedzorg.

Auteur: Michel van Dijk