Event Abonneren
×

Overgewicht: ‘Eerste lijn onvoldoende bekend met rol diëtist’

Overgewicht: eerstelijnszorgaanbieders kennen nog onvoldoende de rol die de diëtist kan spelen nu de aandacht voor leefstijl toeneemt, aldus Marian de van der Schueren.

Overgewicht: ‘Eerste lijn onvoldoende bekend met rol diëtist’

HAN-lector voeding en gezondheid Marian de van der Schueren is benoemd tot buitengewoon hoogleraar diëtetiek bij de vakgroep global nutrition van de afdeling humane voeding en gezondheid aan de Wageningen University & Research. Goede timing, met de toegenomen aandacht voor leefstijl. Maar eerstelijnszorgaanbieders kennen nog onvoldoende de plaats van de diëtist daarin, stelt zij.

Méér dan dieetadvies

Sommige mensen die naar de diëtist gaan, bereiken hun doelen niet, zegt De van der Schueren. Ze legt uit: “Als de huisarts naar de diëtist verwijst vanwege overgewicht, gaat dit voorbij aan het feit dat er een sociaal of financieel probleem achter kan liggen dat verklaart waarom mensen een ongezonde leefstijl hebben. Een diëtist is heel gericht opgeleid in achterhalen wat écht het probleem is. Veel meer dus dan een dieetadvies, dat kan Sonja Bakker ook geven. Het gaat ook om de psychologische en sociale achtergrond, de fysiologie en pathologie.”

Achterliggende factoren

Ze vervolgt: “We gebruiken de ICF-classificatie van de WHO, waarin al die aspecten terugkomen. Daarom durft een diëtist ook keuzes te maken. Een diëtist is heel goed in staat het initiële gesprek te voeren over de vraag welke achterliggende factoren een rol spelen in de vraag waarom iemand overgewicht ontwikkelt. De diëtist weet ook wanneer het nodig is andere professionals in te schakelen uit de eerste lijn of het sociaal domein en welke dan. Het werk gaat veel verder dan een quick fix om even af te vallen. Dat is maar één onderdeel van een leefstijlinterventie.”

Leefstijlcoaches

Het woord leefstijl staat momenteel enorm in de belangstelling. Hoe kijkt De van der Schueren aan tegen de snelle groei van het aantal leefstijlcoaches sinds vier gecombineerde leefstijlinterventies worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering? “Heel waardevol in aanvulling op de diëtist”, zegt ze direct. “Ik zie het als een kans, laten we dus niet de concurrentie zoeken, want de kracht is juist dat ze prima naast elkaar kunnen bestaan. Ik ben alleen maar blij met de toegenomen aandacht voor leefstijl. Voor een aantal mensen is de leefstijlcoach ook een prima oplossing. Maar als het metabool meer complex wordt, is de diëtist de aangewezen hulpverlener.”

Meer dan obesitas

Dat De van der Schueren enthousiast is over de aandacht voor leefstijl en de rol van de leefstijlcoach, betekent nog niet dat er geen werk meer aan de winkel is. “De gecombineerde leefstijlinterventies zijn nog alle vier gericht op obesitas”, zegt ze. “Leefstijl gaat over veel meer dan dat alleen. Wie kanker gehad heeft moet ook zijn leefstijl aanpassen. En ondergewicht is net zo goed een probleem als overgewicht. Daarbij gaat het juist om goed eten en spierkracht opbouwen. Dus: ik ben blij dat aan die gecombineerde leefstijlinterventies een goed wetenschappelijk programma ten grondslag ligt, maar we zijn er nog niet. Misschien wordt een gecombineerde leefstijlinterventie voor ouderen wel een van mijn projecten. Of voor mensen met hart- en vaatziekten of darmaandoeningen. Het mooie van diëtetiek is dat het zo breed is.”

Gerelateerde berichten