Community Abonneren
×

Reeshof: structurele samenwerking in de wijk

Reeshof, een wijk in Tilburg, biedt inspirerende ervaringen waaruit LHV, NHG en InEen hebben geput bij Handreiking voor structurele samenwerking in de wijk.

Reeshof: structurele samenwerking in de wijk

Bestuurders, huisartsen en andere betrokkenen ondersteunen bij het organiseren van huisartsenzorg op wijkniveau. Dit is het hoofddoel van Handreiking voor structurele samenwerking in de wijk, die LHV, NHG en InEen onlangs presenteerden. Bij het opstellen van de handreiking werd gebruikgemaakt van de ervaring van voorlopers als het Tilburgse Gezondheidscentrum Reeshof.

Sociale domein

De huisartsen in Reeshof werken al ruim twintig jaar samen met andere eerstelijnszorgverleners in deze Tilburgse wijk. Vanaf 2010 werden ook de contacten aangehaald met hulpverleners in het sociale domein. Inmiddels ontmoeten zorgverleners en niet-medische hulpverleners elkaar regelmatig in drie multidisciplinaire overleggen (MDO’s): voor kwetsbare ouderen, ggz en jeugd en gezin. Daarnaast is er overleg tussen teamleiders van de organisaties, zijn er netwerkbijeenkomsten om elkaar beter te leren kennen en is er een gezamenlijke zomerborrel.

Vaste contactpersonen

“In de wijk is één extended zorgteam ontstaan”, vertelt directeur Frans van Muilwijk van GC Reeshof. “Hierbinnen kunnen we patiënten snel doorverwijzen naar de juiste zorg en is er ruimte voor innovatie. Zo experimenteren we in het project TipTop met technologische hulpmiddelen om ouderen te ondersteunen. Dat kan variëren van een robot tot een deurbel die net wat harder klinkt. Als we samen ontdekken dat belangrijk zorgaanbod ontbreekt in de wijk, nemen we stappen om hier iets aan te doen. Zo hebben we een eet- en leefcoach aangetrokken. Zij helpt mensen met een (hoger risico op) diabetes, hart- en vaatziekten gezonder te leven.”

Meteen de juiste hulpverlener

Huisarts Hillary Hendriks van GC Reeshof: “Ik krijg dagelijks mensen op spreekuur met problemen die niet primair medisch zijn. Dan spelen op de achtergrond bijvoorbeeld financiële problemen of eenzaamheid. Dankzij de intensieve samenwerking binnen onze wijk kan ik hen meteen doorverwijzen naar een hulpverlener die hen kan helpen met deze vraagstukken. Dat is veel laagdrempeliger voor patiënten dan een algemeen nummer geven van een welzijnsorganisatie. Alle partners hebben vaste contactpersonen en we kennen elkaar goed. Lastige casussen kan ik tijdens een MDO bespreken. Vaak blijken patiënten bij meerdere instanties bekend. We maken dan gezamenlijk een plan om hen te helpen. Natuurlijk kost zo’n MDO tijd. Maar het bespaart ook tijd, omdat we sneller de zorg en zorgverlener vinden die de patiënt nodig heeft.”

Reeshof

De nieuwe handreiking van LHV, NHG en InEen ondersteunt het gesprek over samenwerking op lokaal/wijkniveau tussen huisartsen(organisaties), andere zorgaanbieders en gemeenten. Ze biedt bovendien een handvat voor gesprekken met zorgverzekeraars. Uitgangspunt bij het toepassen van de handreiking is dat de ondersteuningsbehoefte van huisartsen in een wijk leidend is. Maatwerk gaat boven het afvinken van alle actiepunten. De handreiking, waarvoor onder meer is geput uit ervaringen in Reeshof, is hier te vinden.

Auteur: Noël Houben