Event Abonneren
×

Uitleg coronamaatregelen op wijkniveau

De aanbieders in eerstelijns gezondheidszorg en sociaal domein in de Utrechtse wijk Noordwest volstaan voor uitleg over de coronamaatregelen niet met verwijzing naar de geijkte kanalen.

Uitleg coronamaatregelen op wijkniveau

Ze maakten een Youtube-film waarin ze bekenden uit de wijk hierover laten vertellen. En dat werkt.

Natuurlijk, het RIVM en de overheid bieden veel informatie over de coronamaatregelen. En de aanbieders in zorg en sociaal domein verstrekken die ook aan hun patiënten en cliënten, via hun websites en nieuwsbrieven. Maar die informatie biedt niet alle inwoners van Noordwest de duidelijkheid die ze nodig hebben. Het is deels een achterstandswijk, waarin laaggeletterdheid en een taalachterstand voor problemen zorgen op dit gebied. Maar het is ook voor een deel een heel volkse wijk met een erg hechte structuur. De aanbieders in eerstelijns zorg en sociaal domein hebben veel geïnvesteerd om elkaar te leren kennen, en hebben daarbij gaandeweg ook de informele netwerken – zoals buurtgroepen, de voedselbank en het Leger des Heils – betrokken.

Bekende gezichten

Deze investering betaalt zich uit nu de coronacrisis tot veel vragen leidt bij de bewoners in de wijk. De partijen hoorden van de inwoners dat zij de coronamaatregelen niet kenden of niet voldoende begrepen om die op henzelf toe te passen. Dus gingen ze aan de slag om dit probleem op een originele manier op te lossen. In een Youtube film laten ze mensen uitleggen wat nu wel en niet mag met corona. Een huisarts, een apotheker, een maatschappelijk en een sociaal werker, een wijkverpleegkundige, maar ook een imam, een vluchteling, een ouderenwerker, een sportcoach en iemand van de voedselbank. Allemaal mensen die bekende gezichten zijn in de wijk en voor wie de inwoners respect hebben. De inwoners van Noordwest kijken naar die film en delen die ook met elkaar.
Inmiddels blijft dit niet beperkt tot Noordwest, maar vindt de film ook al zijn weg naar andere Utrechtse wijken. Ook daarbij hoeft het niet te blijven. Iedereen die dat wil, mag de film delen, laten de makers weten. Of zelf zo’n film maken natuurlijk, met hun eigen lokale bekende en vertrouwde figuren.

Dit is een artikel van samenwerkende partijen Utrechtse wijk Noordwest.