Congres Abonneren
×

Zeeland: toekomstbestendige eerstelijnsgezondheidszorg garanderen

Zeeland: toekomstbestendige eerstelijnsgezondheidszorg in deze provincie garanderen vergt nú actie.

Zeeland: toekomstbestendige eerstelijnsgezondheidszorg garanderen

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, Nucleuszorg en zorgverzekeraar CZ werken samen om te komen tot toekomstbestendige huisartsenzorg in de provincie Zeeland. “Natuurlijk zijn er huisartsen die zeggen: het is aan de zorgverzekeraar om de continuïteit van huisartsenzorg te regelen”, zegt huisarts en Nucleuszorg-bestuurslid Yuri Samandar. “Maar de meeste huisartsen beseffen goed dat we hiervoor samen moeten optrekken. En in het contact met CZ merk ik dat we alle drie heel goed in staat zijn onze rollen in dit proces te pakken.”

CZ manager regioregie Edwin Leutscher vult aan: “Zolang wij nog vrees hebben voor de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Zeeland – en die hebben we, dat erkennen we alle drie – zullen wij actief participeren in die samenwerking. We hebben niet alleen de plicht om dit te regelen, we voelen ook de verantwoordelijkheid hiertoe voor onze verzekerden. Daarbij hebben we te maken met de beeldvorming dat Zeeland een achtergesteld gebied is in Nederland, maar dat zie ik helemaal niet zo. Ik zie juist veel innovatie en wens tot samenwerking. De erkenning van het probleem is daarvoor de basis.”

Digitalisering

Directeur van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie Ruud Münstermann zegt: “Ik ben vanuit Limburg naar Zeeland gekomen en ik verbaas mij dat mensen dit als het einde van de wereld zien. Maar we hebben echt wel wat te doen inderdaad om de huisartsenzorg hier toekomstbestendig te maken. Daarbij moeten we ook kijken voorbij praktijkhouderschap, waarop nog te veel de focus ligt. We zullen meer moeten gaan werken met hidha’s of permanente waarneming. En we moeten meer tonen dat hier binnen praktijken al veel wordt gewerkt met poh’s en verpleegkundig specialisten. De huisartspraktijk kan hier in de volle breedte zijn waarde bewijzen.”

Ruimte voor diversiteit

Toekomstbestendige huisartsenzorg bewerkstelligen voor Zeeland is een kwestie van samenwerking op brede grondslag. “En een kwestie van ruimte laten voor diversiteit”, zegt Anouchka van Miltenburg, directeur Nucleuszorg. “Er is niet één model.” Tot één model komen is ook nooit het uitgangspunt geweest van de planontwikkeling, stelt Leutscher. “Als het zo eenvoudig was, hadden we al lang een blauwdruk over heel Zeeland uitgerold”, zegt hij. “Je moet maatwerk in het zorgaanbod tot stand brengen. Het programma dat we hebben ontwikkeld biedt die ruimte. Het schetst de contouren, maar die werk je vervolgens on the fly samen uit.”

Zeeland

De acht pijlers van toekomstbestendige huisartsenzorg in Zeeland:
• Innovatief, duurzaam en daardoor aantrekkelijk
• Structurele samenwerking tussen huisartsen
• Behapbare ANW-zorg
• Digitaal is normaal
• Herschikte en verbrede taken
• Serviceconcepten en aantrekkelijke schaalgrootte
• Moderne netwerkzorg en -preventie
• Verbinding met het sociaal domein