Community Abonneren
×

Digitale zorg: nú handelen, want het is 5 voor 12…

Digitale zorg: groepen mensen die er het meest hun voordeel mee zouden kunnen doen, hebben de slechtste digitale vaardigheden.

Digitale zorg: nú handelen, want het is 5 voor 12…

Groepen mensen die in potentie het meest zouden kunnen profiteren van de digitalisering van zorg en ondersteuning, staan er het slechtst voor wat betreft digitale vaardigheden. Zij zijn niet alleen minder digitaal vaardig, maar hebben ook een minder positieve houding ten opzichte van digitalisering, beschikken over minder goede apparatuur en infrastructuur en kunnen minder goed terugvallen op een digitaal vaardig hulpnetwerk.

Corona

Door corona digitaliseren we in het zorgdomein in een razend tempo. We moeten voorkomen dat er naast de opleidingskloof en de kloof tussen arm en rijk en de groeiende sociaal economische ongelijkheid ook een kloof ontstaat tussen mensen met en zonder digitale vaardigheden. Laten we samen kijken hoe we meer inclusiviteit kunnen realiseren door het vergroten van digitale vaardigheden van inwoners!

Grotere verschillen

Digitaal vaardig zijn, het lijkt zo gewoon. We mailen, twitteren, delen op LinkedIn, onderhouden sociale contacten via Facebook, betalen contactloos. En sinds Corona draaien veel van de lezers van dit blog hun hand ook niet meer om voor werken met Zoom, Teams en andere beeldbelapplicaties. Ook de huisarts, de psycholoog en de fysiotherapeut digitaliseren in razend tempo. We moeten wel mee in de vaart van corona. Alleen profiteert een deel van de inwoners van Nederland helemaal niet van de digitalisering van en in onze samenleving. De kloof tussen digitaal vaardige mensen en minder digitaal vaardige mensen groeit in rap tempo. En dat heeft zijn weerslag op de veerkracht van mensen en vergroot de verschillen, met name op het gebied van gezondheid.

Afwachtende houding

Kwetsbare groepen mensen dreigen tussen wal en schip te raken, omdat partijen binnen zorg en sociaal domein naar elkaar kijken. Wie gaat tijd en energie steken in het helpen van mensen binnen een domein dat geen ‘corebusiness’ is van zorgprofessionals? We zien overal veel bevlogenheid en een grote wil om mensen te helpen. Maar omdat het voor professionals in de zorg en het sociaal domein vaak ook nog een uitdaging blijkt om zelf goed met de digitalisering om te gaan, wordt een afwachtende houding aangenomen.

Verantwoordelijkheid

Voor elk platform, portal en elke app die we in de zorg introduceren, hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om gebruikers, professionals en cliënten te voorzien van de vaardigheden die nodig zijn om binnen de digitale wereld de weg te vinden. En voor het sociaal domein reikt die verantwoordelijkheid zelfs iets verder. Gemeenten zijn bij uitstek in de gelegenheid om langs de lijn van het welzijnswerk, de bibliotheken en andere partijen in het voorliggend veld de algemene digitale vaardigheden van inwoners te vergroten en te voorkomen dat kwetsbare groepen mensen kopje onder gaan in de digitale wereld. Hiervoor worden ook middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Digitalisering van zorg wordt gestimuleerd door de overheid middels de SET-subisidies (Stimulering E-health Thuis).

Nieuwe methodiek

Wij, bij jb Lorenz, hebben de kennis en de ervaring om organisaties in het sociaal domein (maar ook daarbuiten) samen te brengen, te adviseren en te begeleiden bij het aanvragen en uitwerken van de verschillende SET-subsidies. We hebben in het afgelopen half jaar ervaring opgedaan met partijen in en rond het sociaal domein. Op basis van die ervaringen hebben we een methodiek ontwikkeld die partijen kan helpen om een robuuste infrastructuur op (sub)regionaal niveau te organiseren en ervoor te zorgen dat we een digitaal inclusieve samenleving worden.

Digitale zorg

Wilt u eraan bijdragen dat meer mensen hun voordeel kunnen doen met Digitale zorg? Op dit moment hebben we ruimte om nieuwe aanvragen in te dienen voor de SET-regelingen.
Meer informatie? Neem dan via email contact op met Sander Moret (06-15385683) of met Daan van der Vlis (06-52667031).