Ervaringsdeskundige als brug tussen burger en hulpverlener

Ervaringsdeskundige Hans van Eeken stelt dat mensen met zijn beroep een nieuwe loot kunnen worden aan de stam van het sociaal domein.

PREMIUM Ervaringsdeskundige als brug tussen burger en hulpverlener
Onafhankelijk ervaringswerker Hans van Eeken is actief in het sociaal domein en betrokken binnen de ggz. In zijn gastcolumn ‘Over 5 jaar’ schrijft hij: “Het antwoord op de vraag waar de ervaringsdeskundige over vijf jaar staat in het sociaal domein,  staat of valt met de toegevoegde waarde van een ervaringswerker. Wat voegt de ervaringswerker toe aan de enorme hoeveelheid hulpverleners die reeds actief is in het sociaal domein? Allereerst is belangrijk op te merken: een ervaringswerker is geen hulpverlener.”Hij vervolgt: “Met de zich terugtrekkende ziekenhuis- en ggz-zorg wordt het sociaal domein in de komende jaren veel belangrijker voor de burger. Uiteraard zijn de wijk en de buurt zijn directe leefwereld, maar ook als er zorg of begeleiding nodig is, zal de burger die steeds meer dicht bij huis in het sociaal domein consumeren. Over vijf jaar zullen ervaringswerkers voor die burger een belangrijke complementaire rol spelen op de geboden zorg en begeleiding. Omdat zij zowel uit de collectieve ervaringslaag van hun aandachtsgroep putten als gebruikmaken van de kennis die ze hebben verworven door het langdurig samenwerken met zorgprofessionals, kunnen zij optimaal aansluiten bij de behoeften van de burger en een brugfunctie bekleden tussen de hulpverlener en de burger.”
Verder lezen? U kunt dan hier inloggen om het gehele artikel te lezen.